Tótkomlós város

Tótkomlós Város - Hírek

Jó eredményeket hozott a kormányzati döntés

Jó eredményeket hozott a kormányzati döntés
A 2010-ben meghozott kormányzati döntés, miszerint a családi pótlékot az iskolalátogatáshoz kötik nagyon jó eredményeket hozott.
Az elmúlt években jelentősen csökkent az igazolatlan hiányosságok száma, amely elsősorban annak a kormányrendeletnek köszönhető, mely a családi pótlék kifizetését az iskolalátogatás függvényévé teszi. Az elmúlt három évben jelentősen csökkent az igazolatlan hiányzások száma a rendelet előtti időszakhoz képest. Különösen a hátrányos helyzetben lévő gyerekek szempontjából volt nagyon fontos ez a kormány döntés, hiszen ezeknek a diákoknak elengedhetetlenül fontos az iskolai tanulás. A 2010-ben meghozott döntés csak fokozatosan került bevezetésre, így az emberek hozzászoktak és alkalmazkodtak a változáshoz.

Csökkent az igazolatlan hiányzások száma
Kevesebb az igazolatlanul hiányzó diák

 

Első ízben bevezették, hogy az 50 igazolatlan óránál többet hiányzó gyerekek után járó családi pótlék kifizetése megvonásra került. Természetben azonban megkapták ezt a juttatást az érintett családok. Ez után vezették be, hogy azok után a diákok után ,akik már betöltötték a 16. életévüket és az oktatási intézményben 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzást halmoztak fel, teljesen megszűntették a családi pótlékot. Ezt követően került bevezetésre, hogy kortól függetlenül 50 óra igazolatlan hiányzás után teljesen megvonásra kerül a családi pótlék. Bár sokan bírálták a kormány döntését, beigazolódni látszik a szabályozás hasznossága, hiszen az igazolatlan hiányzások látványosan csökkentek az elmúlt időszakban.

 

-BT-