Kondoros város

Kondoros Város - Hírek

Értékeink

Értékeink

A Nemzeti Tehetség Program pályázatán 1 000 000 Ft-ot nyert a Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium helytörténeti műhelyfoglalkozás tartásához 10 tehetséges tanuló bevonásával. A program megvalósult.

A foglalkozásokat Klucsik Árpád magyar - történelem szakos tanár tartotta. A tanulók ppt-s prezentációk segítségével ismerkedhettek meg településük történetével az őskortól egészen napjainkig. A programba bevont 10 - e témában tehetséges - tanuló 2016. szeptember 15. és 2017. június 15-e között a munkatervben megfogalmazottakat megvalósította.

Vendégelőadókat is hívtunk a foglalkozások megtartására. Dr. Medgyesi Pál a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum igazgatóhelyettese, a Kondoroson és környékén talált őskori és ókori régészeti leletekkel, azok jelentőségével és történetével ismertette meg a tanulókat. Régészeti leletek bemutatásával, ppt-s prezentációval és szakkönyvek segítségével hozta közelebb a tanulókhoz ezeket a korszakokat. Dr. Bácsmegi Gábor régész a középkori Kondoros történetét mutatta be a régészeti leletek tükrében. Előadását egy középkori páncél másolatával tette hitelesebbé, melyet a gyerekek fel is próbálhattak. Héjja Julianna Erika a Békés Megyei Levéltár Gyulai Fióklevéltárának levéltárosa érdekes előadást tartott a levéltárak felépítéséről, működéséről és a családfakutatásról a Kondorosi Csárda Nádas Termében. Természetesen kondorosi vonatkozású példákkal vezette be a diákokat a családfakutatás rejtelmeibe. Többek között a Kondoros melletti Nagymajorban élő és gazdatisztként tevékenykedő Petőfi István születési, halálozási, rokoni kapcsolataira vonatkozó levéltári adatokat ismerhetett meg a hallgatóság. Rák Viktor amatőr helytörténész saját gyűjteménye segítségével ismertette Kondoros második világháborús eseményeit. A diákokat a sok régi katonai felszerelés közül a sisakok érdekelték a legjobban, melyeket szívesen fel is próbáltak.

A tanulók a kondorosi Dérczy Ferenc Könyvtárban megismerkedhettek az intézmény helytörténeti gyűjteményével. A település első és második világháborús hőseiről gyűjtőmunkát is végeztek Mravik Mihály tanár úr Kondoros első és második világháborús hősi halottai című könyvéből.

Két videofilmet is megnézhettek a diákok. Az egyik második világháborús kondorosi veteránokkal készült beszélgetés. A másik egy ’56-os emigráns, később hazatért kondorosi polgár életét mutatta be, persze szintén beszélgetés formájában.

 A műhelyfoglalkozások keretén belül a gyerekek meglátogatták a Kondorosi Csárdát, a Szlovák – Magyar Táj- és Alkotóházat, az Iskolamúzeumot és az Állandó Helytörténeti Kiállítást. Az itt látott tárgyi, írásos és képi emlékek közelebb hozták a diákokhoz a település régi időkben itt élt lakóinak életét, mindennapjait. A csárdában pedig a híres alföldi betyár, Rózsa Sándor történetével ismerkedhettek meg.

Kondoros emlékhelyeit is felkeresték a szakkörösök. Az emléktáblák, emlékkövek, szobrok különböző történelmi korszakokban élt és településükért tevő, vagy éppen hősi halált halt kondorosiaknak állít emléket. A település temetőjében egy ’48-as honvéd hadnagy és második világháborús hősök sírjainál emlékeztek a diákok.

Kerékpártúra keretében látogatták meg a diákok a Kondoros melletti Batthyány - Geist Kastélyt. Nemcsak gróf Batthyány Lajos miniszterelnök legendája, hanem Petőfi István mintagazdaságot teremtő tevékenysége és az első magyar vadásztársaság megalakulása is köthető e helyhez.

A diákok egy budapesti tanulmányi kiránduláson is részt vettek. Múzeumok, a Budai Vár meglátogatása és egy dunai sétahajókázás hozta közelebb hozzájuk azokat a történelmi korszakokat, melyekben településük is fejlődött.

A szakkörön gyűjtött anyag rendszerezése után egy házi kiállítás és egy élménybeszámoló keretében mutatták be a tanulók iskolástársaiknak a foglalkozásokon szerzett ismereteiket, tapasztalataikat, élményeiket.

Klucsik Árpád


Támogatóink: