Címke: kórházmisszió

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - advent világosságban

Esemény időpontja: 1970. January 01. 00:00
Az advent sokak által vágyott, mások által rettegett időszaka minden év legsötétebb heteire esik. A külső és belső sötét...

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - reményteljes várakozás

A várni tudás nem éppen a modern ember jellemzője. Mi általában jó előre és lehetőleg azonnal szeretnénk kívánságaink, s...

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - adventi öröm

A karácsony előszobájába érkeztünk, advent 1. vasárnapja van. Ahogyan a húsvétra a böjti hathét, a karácsonyra...

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - ''A szeretet mindent el...

Az elfedez szó magában foglalja a szeretet palástjával való beborítás gondolatát. Bizonyára ismerünk valakit, akinek épp...

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - ,,A szeretet mindent el...

A szeretet úgy él, mint akinek van kilátása a jóra, a szépre, az igazra, az újra. A szeretetnek van jövőképe. Nem esik k...

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - beszámoló a hálaadó is...

A hálaadásra mindig lehet okunk, ősszel, újbor ünnepén különösen is. Magasztaltuk Istent az Ő javaiért, melyekkel körülv...

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - A szeretet nem örül a ...

Szoktunk-e örülni? Ez a kérdés aztán újabbakat is felvet: Minek szoktunk örülni? Az elmúlt napokban minek tudtunk igazán...

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - A szeretet nem gerjed ...

A harag egy természetes érzelmi megnyilvánulás, ami önmagában még nem bűn, de bűnné válhat. Érzékennyé, ingerlékennyé, s...

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - A szeretet nem keresi a...

Van egy olyan betegség, aminek nincs BNO kódja, nem tartják nyílván kórképként, pedig sokakat megbetegít, szinte nincs o...

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - a szeretet nem viselked...

Hogy mit jelent a másikat megbántani és megbántottnak lenni, úgy gondolom, jól tudjuk személyes tapasztalatból. A Szentí...

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - a szeretet nem kérkedik...

Norvég kutatók tanulmányozták a baromfiudvar kasztrendszerét, és arra a következtetésre jutottak, hogy csipkedési rangso...

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - rekreáció a bibliakörre...

Egyre gyakrabban hallhatunk az egészségügyben dolgozók kiégési veszélyeztetettségéről. A segítő foglalkozásúaknak tudato...

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - a szeretet nem irigyked...

Ahogyan egy pici tűztől az egész lakás lángra tud lobbanni, hasonlóan a szívünkben levő keserű indulatok is ön- és közve...

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS – a szeretet jóságo...

A hosszan tűrő szeretet egyben jóságosan élő szeretet is. Jellemzője, hogy nem akarja próbára tenni mások türelmét, mert...

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - új kenyér ünnepe

Az augusztus 20-ához közeli vasárnapunk minden évben az új kenyérért való hálaadás ünnepe. Megköszönjük Istennek, hogy e...

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - a szeretet türelmes

„A szeretet türelmes…” De sokszor szembesülünk a türelmetlenséggel, akár úgy, hogy mi vagyunk türelmetlenek, akár úgy, h...

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Bizalom Istenben

A bizalom alapvető jellemvonása emberi kapcsolatainknak, és egyben létszükséglet is. Elképzelhetetlen családon belül ép...

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Találkozások Jézussal

A lelki táplálkozásban, a napi bibliaolvasásban nagy segítségünkre van, ha vezérfonalat vagy áhítatos könyvet használunk...

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Jézussal a viharban

A természeti erők félelmet válthatnak ki belőlünk. Így voltak ezzel 2000 évvel ezelőtt Jézus tanítványai is, akiket a te...

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Istennél nincs nyári sz...

Ebben a kérdésben is jó megtapasztalni, hogy gondviselő Istenünk van, akinél nincs nyári szünet. Ő nem megy szabadságra,...