Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Adventi intelem: ''Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva.'' /Lukács evangéliuma 12. rész 35. vers/

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Adventi intelem: ''Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva.'' /Lukács evangéliuma 12. rész 35. vers/
A keleti ember számára egyértelmű volt, hogy miért kellett a derekukat felövezni, hiszen abban az időben a férfiak is hosszú ruhákban jártak, aminek ha nem kötötték meg a derekát, nem tudtak benne menni. Az utcákon pedig nem volt közvilágítás, hanem olajba mártott szövétnekkel világítottak, ami egy hosszú botra volt tűzve. Ezek a keleti képek jelzésértékűen a mi számunkra is, hogy legyünk készenlétben, hárítsunk el minden akadályt, ami a mozgásunkat korlátozná.
Az adventi időszakot fokozott várakozás jellemzi. Várjuk az ünnepet, a gyermekek különösen is várják a karácsonyi ajándékot, a keresztyén ember pedig várja Jézus Krisztus visszajövetelét. Azt is mondhatjuk, hogy a naptári adventtől függetlenül a hívő ember örök adventben él, hiszen nem tudjuk, mikor jön el az Úr. Ezért fontos az igei intelem, hogy legyünk készenlétben, nehogy váratlanul érjen bennünket Jézus Krisztus visszajövetele.
A keleti ember számára egyértelmű volt, hogy miért kellett a derekukat felövezni, hiszen abban az időben a férfiak is hosszú ruhákban jártak, aminek ha nem kötötték meg a derekát, nem tudtak benne menni. Az utcákon pedig nem volt közvilágítás, hanem olajba mártott szövétnekkel világítottak, ami egy hosszú botra volt tűzve. Ezek a keleti képek jelzésértékűen a mi számunkra is, hogy legyünk készenlétben, hárítsunk el minden akadályt, ami a mozgásunkat korlátozná, és ez igaz lelki értelemben is. Nem véletlen, hogy az advent korábban olyan jelentőséggel bírt, mint a húsvét előtti böjt, és hasonlóan kapcsolódott hozzá az őszinte önvizsgálat, valamint a bűnbánattartás.
A napokban többen is megkérdezték a véleményemet 2012. december 21-ét illetően, hogy tényleg akkor lesz-e a világvége, és csodálkoztak, amikor látták rajtam, hogy nincs bennem félelem. Először is jó azt tudnunk, hogy a világ végének időpontját senki nem tudja. Végeztek ezzel kapcsolatos számítgatásokat már évszázadokkal ezelőtt is, különböző jóslatok keringtek rémisztgetve vele az embereket, de egyik időpont sem vált be. Hadd mondjam azt, hogy nem is fog soha, mert azt a napot valóban senki nem tudja. Félni pedig annak nem kell, aki Jézus Krisztusban hisz, mert amikor Ő visszajön, bár megítéli a világot és benne az embereket, de az övéit elviszi az Ő Országába, amiről a Szentírásban azt olvassuk, hogy: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek." /1. Korintus 2,9/
A világvége miatti félelem helyett tehát érdemes lelkileg készülni mind Jézus Krisztus visszajövetelére, mind az ünnepre, ehhez pedig nélkülözhetetlen, hogy kezünkbe vegyük a Bibliát, amiről azt írja a zsoltáros: „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága." /Zsoltárok 119,105/ Egyedül Isten Igéje tud számunkra világosságot gyújtani Szentlelke által. Világosítsa meg sokszor sötét elménket, szívünket és adjon naponta boldog találkozást a Világ Világosságával, Jézus Krisztussal! Ő az a reménysugár, aki szeretetével legyőz minden félelmet. „Ne félj, csak higgy!" /Márk evangéliuma 5,36/
Ünnepi készülődésünket segítik az adventi zenés áhítatok minden vasárnap 9 órától a kórházi kápolnában. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

fény

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész