Békés megye hírek

Elfogadták a területfejlesztési koncepciót a megyegyűlésen

Elfogadták a területfejlesztési koncepciót a megyegyűlésen
A februári megyegyűlésen tárgyalták és fogadták el a képviselők egyebek mellett Békés megye területfejlesztési koncepcióját. A napirendek között szerepelt e mellett a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal idei költségvetési rendelete, valamint a megyei szintű helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása is.
A közgyűlés jelentései között szerepelt Békés megye területfejlesztési koncepciójának elfogadása. Mint ismeretes, 2012-től a területfejlesztés legfontosabb területi szereplői a megyei önkormányzatok lettek, melyek területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatokat látnak el. Az országos koncepcióval összhangban dolgozták ki a megyei koncepciót, mely egy átfogó, távlati fejlesztést megalapozó és befolyásoló tervdokumentáció, ami meghatározza a térség hosszú távú fejlesztési céljait, tartalmazza a programok kidolgozáshoz szükséges irányelveket, információkat. Mindebben érvényesülnie kell a fenntartható fejlődés, az esélyegyenlőség és a területi kohézió szempontjainak. Farkas Zoltán elnök e napirend kapcsán kiemelte: az anyag elsődleges célja kijelölni, milyen irányokat érdemes megcélozni a megyének a követező hétéves ciklus során. Mint megtudtuk az ehhez kapcsolódó program társadalmi vitája is hamarosan megkezdődhet.

Takács Ferenc és Sára Csaba képviselők (FIDESZ)

Fontos napirendje volt a megyegyűlésnek a költségvetés megtárgyalása és elfogadása. E szerint a Békés Megyei Önkormányzat 2014-ben 351 945 000 forintból gazdálkodik, míg a Békés Megyei Önkormányzat Hivatalának költségvetése 306 754 00 forint. A közgyűlés határozata szerint a gazdálkodást továbbra is a stabilitás fogja jellemezni. A rendelkezésre álló forráslehetőség mellett biztosítják az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának egyensúlyát.

 

Sára Csaba, Simon István, Závoda Ferenc, dr. Kulcsár László megyegyűlési képviselők (FIDESZ)


A bejelentések között tárgyalták meg a képviselők a megyei szintű helyi népszavazásról szóló rendelet tervezetet. E szerint, a Békés Megyei Önkormányzat megyei szintű helyi népszavazást rendelhet el a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyben. Ezt kezdeményezheti a közgyűlés tagjainak legalább egynegyede, a közgyűlés valamelyik bizottsága, illetve a megyei választópolgárok legalább 10 százaléka. A közgyűlés a népszavazás napjától számított 180 napon belül köteles az érvényes és eredményes népszavazás döntésének megfelelő rendeletet megalkotni, vagy határozatot hozni.

 

Farkas Zoltán elnök, dr. Bacsa Vendel jegyző


Egy másik napirend kapcsán határozat született arról, hogy a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a 2013. december 31-ig 100 százalékban magyar állami tulajdonában lévő DARFÜ Nonprofit Kft. 6 millió forint névértékű üzletrészének felosztásával és hozzájárul ahhoz, hogy az üzletrész három egyenlő arányban kerüljön felosztásra a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Békés Megyei Önkormányzat és a Csongrád Megyei Önkormányzat között. A Békés Megyei Önkormányzatot megillető üzletrészt a magyar államtól 2014. január 1-jei hatállyal átveszi és felhatalmazza a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökét, hogy a Békés Megyei Önkormányzat nevében és helyett a DARFÜ Nonprofit Kft. üzletrészéből az 1/3 üzletrészhez kapcsolódó tulajdonosi jogokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé gyakorolja.