Békés megye hírek

BMKT Pándy Kálmán Kórház Semmelweis napi ünnepségén Kórházért kitüntetést vettek át munkatársaink

Hagyományainkhoz híven Semmelweis napi ünnepségünkön –a megyei dicséreteken kívül, amiről előzőekben már írtunk– kórházi kitüntetések átadására került sor.
Ebben az évben négyen részesültek „Kórházért” kitüntetésben. Büszkék vagyunk rájuk, bemutatjuk őket Önöknek

Hagyományainkhoz híven Semmelweis napi ünnepségünkön –a megyei dicséreteken kívül, amiről előzőekben már írtunk– kórházi kitüntetések átadására került sor.
Ebben az évben négyen részesültek „Kórházért” kitüntetésben. Büszkék vagyunk rájuk, bemutatjuk őket Önöknek.


Feri bácsi 1966. július  1-től 1980-ig, nyugállományba vonulásáig dolgozott kórházunkban. Munkássága jelentős értéket hozott létre parkunkban.
Pápai Ferenc kórházunk nyugalmazott főkertésze

A BMKT Pándy Kálmán Kórház központi telephelye 67.500 m2 természetvédelmi területű park. Történetében jelentős körülmény 1965, amikor a park felújítására dr. Gyarmati István igazgató úr jelentős pénzösszeget szerzett. A kivitelezésre a gyulai Kertészeti Vállalt kapott megbízást. A vállalat igazgatója Pápai Ferenc kertészt bízta meg a feladat elvégzésével.
Pápai úr szívesen vállalta a megbízatást, hiszen akkor már elismert szaktekintély volt a városban. Nevéhez fűződött a vésztői Petőfi park kialakítása, amelyet 1962-ben végzett el, valamint a gyulai üvegblokkház építésre is büszke lehetett a kiváló szakember.
A tervezett kórházi munkálatok 1966-ra befejeződtek, azaz megtörtént a fák pótlása, befejeződött a virágágyak kialakítása, beültetése, a füvesítés és a szükséges járdaszakaszok pótlása is. A park megújult, átalakult. A feladat kimagasló teljesítését követően dr. Sáró András igazgató úr, állást ajánlott Pápai Ferenc kertésznek a főkertész munkakör betöltésére.
Feri bácsi 1966. július 1-től 1980-ig, nyugállományba vonulásáig dolgozott kórházunkban.
Munkássága jelentős értéket hozott létre parkunkban, nevéhez fűződik többek között a teniszpálya felújítása, a kórházi üvegház építése.


 1998 óta megyei szakfelügyelő főorvosként koordinálja a megyei lakosság szemészeti ellátását. Számos regionális szakmai rendezvényt szervezett, amelyen a szemorvosok és a háziorvosok megismerhették a legújabb diagnosztikai és terápiás eljárásokat, kezelési módokat.
Dr. Pelle Zsuzsanna osztályvezető főorvos

1972-ben szerezte általános orvosi diplomáját Szegeden, majd az egyetem szemklinikáján helyezkedett el. 1977-ben szemészet, 2002-ben gyermekszemészetből szakvizsgát tett.
1995-ben kandidátusi minősítést, 1997-ben PhD tudományos fokozatot szerzett.
Kórházunk Szemészeti osztályát 1997. augusztusa óta vezeti. Célja a szakmai színvonal folyamatos emelése és egységes szemlélet kialakítása az osztály általános profiljának bővítésével. Ennek elérésére munkássága során a Szemészeti Osztály műtéti repertoárja bővült és korszerűsödött a műtéti színvonal. A Tanár Nő nagy odaadásának köszönhetően az osztály általános profilja folyamatosan bővült – ultrahang, gyermekszemészeti és glaucoma szakambulancia, valamint lézer ambulancia, szemészeti diabétesz ambulancia szerveződött és működik magas színvonalon.
1998 óta megyei szakfelügyelő főorvosként koordinálja a megyei lakosság szemészeti ellátását. Számos regionális szakmai rendezvényt szervezett, amelyen a szemorvosok és a háziorvosok megismerhették a legújabb diagnosztikai és terápiás eljárásokat, kezelési módokat. Mint megyei szakfelügyelő az elmúlt évben megszervezte és szakmailag felügyeli a békéscsabai kórházban az egynapos szemészeti ellátást. A két kórház közötti együttműködés csökkenti a hosszú szemészeti várólistát.
2004 óta a Szemészeti Szakmai Kollégium állandó tagjaként közvetlenül informálódik és tájékoztatja munkatársait a szemészeti aktuális változásokról, várható tendenciákról.
A klinikumi munkája mellett tudományos tevékenysége is kiemelkedő. 84 cikkben, illetve külföldi absztraktban szerepel, közülük mintegy 30-ban első szerző. Külföldi folyóiratban 10 feletti cikkben elsőszerző, 25-ben társszerző. Előadásainak száma közel 150.
Munkája elismeréséként kitüntetésben részesül.


1977-ben Főigazgatói Dicséretben részesült, kiváló munkájáért. Tagja az Infekciókontroll Egyesületnek és a MESZK-nek.
Budai Lászlóné csecsemő- és gyermekápoló

1974. március 1-jétől Gyermekosztályunk, csecsemő részlegén helyezkedett el segédápolóként, majd 1977-ben, csecsemő- és gyermekápolói képesítést nyert.
1982-ig három műszakos munkarendben dolgozott, majd munkája elismeréseként az anyaszállás vezetője lett. 1977-ben Főigazgatói Dicséretben részesült, kiváló munkájáért. Tagja az Infekciókontroll Egyesületnek és a MESZK-nek. Kolléganőnk nagy gyakorlati tapasztalattal, jó szervező készséggel látja el feladatát, segítségére bármikor számíthatunk. Az Anyaszállás vezetőjeként odaadóan, ugyanakkor határozottan végzi a feladatát, mely rendkívül széleskörű. Az Édesanyák legkritikusabb élethelyzetükben várnak és kapnak segítséget, mely nem csak szakmai, hanem pszichés és gyakorlati támogatást is egyaránt magába foglal. A mindennapi munkája mellett figyelmet fordít a szakmai tudásának gyarapítására, továbbképző tanfolyamokon, konferenciákon rendszeresen részt vesz. Munkatársai tisztelik, véleményét kikérik és elfogadják. Munkája mindannyiunk számára példaértékű lehet.


A kórházi vagyongazdálkodás, vagyonvédelem fontos állomása a Pénzügyi – Számviteli Osztály keretein belül működő Leltározási csoport. A csoportvezető asszony precizitása, szakmai ismeretei, a kórházban eltöltött évtizedek során kialakult helyismerete és emberi kapcsolatai megfelelő alapot adnak a kórházi vagyon kezeléséhez.
B. Kunné Gurzó Anna

Érettségi vizsgáját 1981-ben tette le, amelyet követően a Méhkerék Közösségi Könyvtárában helyezkedett el.
1984-től intézményünk Leltározási csoportjának munkatársa.
1993-ban pénzügyi ügyintézői, képesített könyvelői szakképesítést szerzett a Széchenyi István Szakközépiskolában.
1996-ban mérlegképes könyvelői tanfolyamot végzett, majd 2000-ben részt vett a kórház számítástechnikai alaptanfolyamán.
A kórházi vagyongazdálkodás, vagyonvédelem fontos állomása a Pénzügyi – Számviteli Osztály keretein belül működő Leltározási csoport. A csoportvezető asszony precizitása, szakmai ismeretei, a kórházban eltöltött évtizedek során kialakult helyismerete és emberi kapcsolatai megfelelő alapot adnak a kórházi vagyon kezeléséhez.
Mindennapi munkája mellett tevékenyen kiveszi részét az érdekképviselet munkájából. Szervezőkészségét a Bizalmi Testület tagjaként kamatoztatja.

Forrás: Pándy Kálmán Kórház vezetése


Munkássága jelentős értéket hozott létre parkunkban, nevéhez fűződik többek között a teniszpálya felújítása, a kórházi üvegház építése.
Feri bácsi munkálkodik, még egy emléket hagyva kórházunk természetvédelmi parkjában.

Missziónk: hagyomány és korszerűség az elégedett betegekért.

A Gyulai Megyei Kórházat 1828-ban, a vármegyei közgyűlés határozata alapján, döntően elmebetegek ellátására alapították. Megnyitására azonban csak két évtized múltán, 1846. május 1-én került sor. Az akkori, közadakozásból felállított 10 ágyon gyógyító intézmény még 1860-ban is csak 16 ággyal állt a megye lakosságának rendelkezésére.
A mai pavilonok építését a XX. század elején kezdték el, a kórház jelenkori történetének egyik legnagyobb arányú fejlesztése keretében. 1924-ben került állami kezelésbe, ezzel egyidejűleg újabb pavilonokat építettek.
A gyulai megyei kórház, fennállásának 140. évfordulóján, 1986-ban vette fel Pándy Kálmán nevét.
Pándy Kálmán, neves elmegyógyász, 1898-tól 1905-ig volt kórházunk Elmeosztályának vezetője. Az Ő nevét viseli a liquor (az agyvíz) vizsgálatok közül a Pándy-reakció, amely világhírűvé vált.
Az alapítás óta eltelt több mint másfél évszázad alatt orvosok és szakdolgozók százai, közöttük számos kiemelkedő személyiség fáradozott azon, hogy a kórházban az orvostudomány legkorszerűbb módszereivel gyógyítsák és ápolják a betegeket.

Missziónk:
Hagyomány és korszerűség, kórházunk működésének két alapértéke.
Munkatársaink ennek szellemében végzik munkájukat.

Az 1472 ággyal működő kórház Békés Megye vezető egészségügyi intézménye. Központi telephelye a város szívében, a Szent István utca, a Semmelweis utca és a Dob utca által határolt területen helyezkedik el. A kórházkert ősparkja természetvédelmi terület.
A 157 év alatt kiépült, ún. pavilonrendszerű kórház jellegének pozitív és negatív sajátosságait egyaránt magában hordozza. A ma is betegeket fogadó pavilonok építését a XX. század elején kezdték el. Az eltelt mintegy másfél évszázad során az elhasználódott épületek korszerűsítése az 1980-as években kezdődött el és jelenleg is tart.
A rekonstrukció célja a zsúfoltság csökkentése és a komfortfokozat emelése, amely az intézmény életében komoly pozitív változásokat eredményezett. Jól példázza ezt:
a 2001-ben átadott új Fertőző és Diszlokációs Osztály;
az új Központi Orvosi Ellátó Tömb, amely - csökkentve a pavilonrendszer hátrányait-, a sebészeti és belgyógyászati osztályokat köti össze;
a Drogambulancia;
a Várfürdő területén működő Reumatológiai Szakrendelő;
a komfortosított ideg-pszichiátriai tömb;
a kiemelt jelentőséggel bíró vizsgáló-, gyógyító-, és ápolást segítő eszközök;
valamint a megvalósuló új műszerek beszerzése (MRI, CT, SPECT, DSA), stb.
Napjainkban a szakmai eredmények tartósságát minőségfejlesztési tevékenységünk garantálja. Intézetünk ISO 9001:2000 és KES, JES szerint TANÚSÍTOTT, valamint a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszernek megfelel.
Gyógyító, ápoló tevékenységünk során igyekszünk pácienseinknek a lehető legnagyobb egészségnyereséget biztosítani. Célunk, hogy az ide érkező betegek kiváló minőségű ellátásban részesülve, gyógyultan, elégedetten távozzanak intézetünkből.
Dr. Kovács József főigazgató főorvos
Dr. Kovács József
főigazgató főorvos

Szóljon hozzá a fórumon!: BMKT Pándy Kálmán Kórház Semmelweis napi ünnepségén Kórházért