Tótkomlós város

Tótkomlós Város - Hírek

Október végén összeül Tótkomlós közgyűlése

Október végén összeül Tótkomlós közgyűlése

Dr. Garay Rita polgármester tájékoztatása szerint Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületénekközmeghallgatással egybekötött ülést tart 2012. október 31-én.

Testületi ülésre állandó meghívottak a képviselő-testület tagjai, nemzetiségi önkormányzatok elnökei, országgyűlési képviselők, jegyző, aljegyző, osztályvezetők, intézményvezetők, bizottsági külsős tagok, sajtó képviselői, helyi rendőrőrsparancsnok.

Dr. Garay Rita,

Dr. Garay Rita polgármester tájékoztatása szerint Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületénekközmeghallgatással egybekötött ülést tart 2012. október 31-énA Polgármesteri Hivatal dísztermében előreláthatóan 10 napirendet fognak tárgyalni a tótkomlósi képviselők. Lesz szó többek között a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” elnevezésű projekttel kapcsolatos pénzeszköz átadás-átvételéről szóló Megállapodásról, valamint a  „A Tótkomlósi bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése” elnevezésű DAOP-4.1.3/B-11-2012-0007 számú pályázat kapcsán kiviteli tervdokumentáció készítéséről. A nyilvános napirendi pontokat követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.