Tótkomlós város

Tótkomlós Város - Hírek

Jan Süli – Tótkomlós díszpolgára - Békés-megye, Tótkomlós, Kultúra,

Tótkomlós város Kpviselő-testülete "Tótkomlós Város Díszpolgára" címet adományozott Ján Süli, a Szlovák Köztársaság magyarországi főkonzulja részére. - Tótkomlós

 

A város Képviselő-testülete decemberi soros ülésén úgy határozott, hogy a Szlovák Köztársaság magyarországi főkonzulja, Jan Süli részére a „Tótkomlós Város Díszpolgára" címet adományozza. A döntés azért született, mert a főkonzul urat január végével visszarendelték állomáshelyéről és a város vezetése ezzel a gesztussal szerette volna megköszönni azt a sok segítséget, melyet Jan Süli tevékenysége idején az itteni szlovákság érdekében végzett.

 

dscn2152_719_20090105141435_548.jpg

 

            Az ünnepi Testületi-ülésre december 20-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében került sor, ahová a főkonzul úr feleségével érkezett.

dscn2156_216_20090105141614_786.jpg

Takács Ferenc alpolgármester köszöntője után Dr. Dancsó József országgyűlési képviselő méltatta Jan Süli tevékenységét. Ezt követően az életút ismertetése következett, melyben kiemelték: „... 2006 augusztusától a Szlovák Köztársaság főkonzulja. Aránylag rövid működése alatt nagyon jó együttműködést alakított ki itt élő honfitársaival. Kulturális életünket több kiállítással és rendezvénnyel gazdagította. Minden erejével segítette az itt élőknek, elsősorban a fiataloknak anyaországuk jobb megismerését, támogatta részvételüket különböző szlovákiai kulturális rendezvénye. Intenzíven figyelt városunkra is, eddigi főkonzuli tevékenysége alatt 26 politikai-társadalmi rendezvényen vett részt. A fontosabbak között megemlíthetjük Magyarország és Szlovákia külügyminisztereinek találkozóját, a szlovák nagykövet és a Szlovák Kulturális Intézet igazgatójának látogatását, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök helyettesének, de más szlovákiai intézmények képviselőinek látogatását is. Kiemelt figyelmet szentelt munkájában a szlovák kisebbség iskolaügyének. Említésre méltó, hogy rekordidő alatt biztosította a Szlovák Iskola könyvtárának bebútorozását a Szlovák Köztársaság miniszterelnökének tartalék pénzügyi fedezetéből.... Amikor a város pályázatot nyújtott be a kétnyelvű táblák érdekében, a főkonzul úr személyes segítségével sikerült több mint 11 millió forint pályázati pénzt szerezni." Ezután Takács Ferenc alpolgármester átadta az ünnepeltnek a díszpolgári címhez járó plakettet és oklevelet, majd a jelen lévő szervezetek képviselői köszöntötték a kitüntetettet. 

Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Határon Túli Magyarok Bizottsága elnöke nem tudott eljönni az ünnepségre, ezért levélben köszöntötte Jan Sülit: „A diplomata attól diplomata, hogy képvisel valakit. Hacsak nem egy nemzetközi szervezetet, akkor a küldő országot. Annak az érdekeit igyekszik érvényre juttatni. Ugyanakkor a diplomata attól diplomata, hogy a nemzetközi jog világában mozog. A nemzetközi jog az országok és nemzetek közötti baráti kapcsolatok elősegítését és erősítését írja elő minden diplomatának, aki a Nemzetközi Közösség valamely tagját képviseli. A tehát diplomata attól diplomata, hogy ezt a két szempontot: a küldő ország érdekérvényesítését és a fogadó országgal való baráti kapcsolatok építését egységben, és egyszerre tudja kezelni. Azért becsültünk Téged különösen nagyra, mert éppen ezt a kettősséget művelted nagyon magas színvonalon. Mindig számíthattunk Rád, mint a Szlovák Köztársaság érdekeinek hiteles képviselőjére, aki ezen érdekek elidegeníthetetlen részeként nemcsak érdekharmonizációra, hanem a legmélyebb baráti és sorstársi kapcsolat kialakítására törekedett Magyarországgal, és ezen belül is kiemelten konzuli kerülete lakosságával. Az alföldi szlováksággal fenntartott kapcsolataidról különösen elmondhatom: a szlovák érdekeket képviselve nagyon sokat tettél Magyarországért. Hiszen ennek a számában megfogyatkozott, a történelem - s különösen a második világháború utáni lakosságcsere - által megtépázott közösségnek a megmaradása közös érdek. A szlovák nemzet és a magyar állam közös érdeke."

dscn2165_671_20090105141721_135.jpg

 

 

Jan Süli először szlovákul, majd magyarul köszönte meg az iránta mutatkozó bizalmat és szeretetet. Meghatódottan elevenítette fel a Tótkomlóshoz fűződő személyes kapcsolatait, az itt kötött barátságokat. Példásnak nevezte a tótkomlósi szlovákok iskolájuk és egyházuk iránti elkötelezettségét, valamint véleménye szerint a helybéliek számtalan jó példáját adják annak, hogyan kell a kulturális épületeiket tartalommal megtölteni. Jó szívvel emlékezett a komlósi fúvószenekarra is, amely Szlovákiában is népszerű.

Az ünnepi testületi-ülés - a Karácsony közelsége miatt - Betlehemes-játékkal zárult.

 

H. D. E.