Tótkomlós város

Tótkomlós Város - Hírek

Egységesített kétnyelvű intézmény- és utcanévtáblák - Békés Megye, Tótkomlós,

Egységesített kétnyelvű intézmény- és utcanév táblák bemutatására kerül sor december 10-én Tótkomlóson, ahol minden házra és intézményre új tábla kerül. - Békés Megye, Tótkomlós, fejlesztés

   Tótkomlós Város Önkormányzata        

   Szlovák Önkormányzat

      Tótkomlós

 

ezúton tisztelettel meghívja Önt

 

az egységesített kétnyelvű

intézmény- és utcanév táblák

bemutatására.

 

Időpont: 2008. december 10. 11 óra

 

Helyszín: Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános

Iskola és Óvoda (Tótkomlós, Földvári út 1.)

 

Ünnepi műsor

 

   Dr. Sztakó József                 Laukó Zsuzsanna

polgármester                           elnök

 

 

A helyi önkormányzat pályázatot nyújtott be a Területi Kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására kiírt DARFT-HÖF TEKI-2008 pályázati felhívás bb, pontjában meghatározott "Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése" fejlesztési cél megvalósítására.

A fejlesztés célja a város belterületén található valamennyi utcanévtábla és házszámtábla cseréje, pótlása, a közforgalmú intézmények, létesítmények címertábláinak a cseréje, pótlása valamint a polgármesteri hivatal információs tábláinak a cseréje egy egységes arculat kialakítása érdekében.

 

A pályázat benyújtását megelőzően a projekt előkészítési szakaszban felmérést végeztünk a város belterületén az utcanév, a házszám és a címertáblák jelenlegi állapotáról, mennyiségéről. A felmérés eredménye szerint jelenleg az utcanév-táblák 50%-a, a házszámtáblák 40%-a hiányzik, a meglévő táblák pedig sok esetben kopottak, elhasználódtak, olvashatatlanok. Mindezek megakadályozzák a hatóságok és az egészségügyi szolgáltatók (rendőrség, tűzoltóság, mentő, orvosi ügyelet) napi munkáját, illetve a települést nem ismerő személyeknek is komoly problémát okoz az egyes ingatlanok beazonosítása.

 

A fejlesztés forrásigénye 13.804.800 Ft, melyhez 80 %-os támogatást, azaz 11.043.840 Ft-ot igényelt és nyert az önkormányzat a pályázat keretében. A fejlesztéshez szükséges önerő összege 2.760.960 Ft, mértéke: 20%.

 

A támogatással megvalósuló fejlesztés eredményeként az indentitás tudat megőrzése érdekében Tótkomlós belterületén található valamennyi utcanévtábla, illetve a közintézmények és a lakosság által tömegesen látogatott közforgalmú épületen kétnyelvű címertábla tájékoztatja a településre érkezőket.

A szlovák nyelvű feliratok számának jelentős növelésével tisztelegni kívánunk a települést egykor alapító szlovák nemzetiségű elődök előtt, illetve segítséget kívánunk nyújtani az identitástudat megőrzésében.

 

A támogatott projekt finanszírozására kötendő támogatási szerződés aláírása folyamatban van.

A kivitelezés kezdési határideje: 2008. 10. 31., befejezési határideje 2009. május 31.

 

Forrás: Tótkomlós város Önkormányzata