Orosháza

Orosháza Város - Hírek

Támogatás krízishelyzetben

Támogatás krízishelyzetben
A Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Szociális Osztályán lehetőség van a krízishelyzetbe kerültek támogatására. Az erre irányuló kérelmet augusztus 1. és november 30. között lehet benyújtani.
Az eljárási feltételeket egy kormányrendelet szabályozza, mely szerint a kérelmet benyújtó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az 57.815 forintot (minimálbér) a benyújtást megelőző hónapban, illetve a kérelmező részére nyugellátást nem folyósítanak, és a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem látható esemény következtében, az érintett családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetbe került. Krízishelyzetnek minősül különösen az, aki munkahelyét 2008. szeptember 30-át követően vesztette el. Jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 20 százalékot elérő mértékben csökkent, vagy egészségi állapota indokolja - tudtuk meg Dénes Tünde szociálpolitikai csoportvezetőtől. Fontos hangsúlyozni, hogy nem jogosult a támogatásra az a személy, akinek 2009. év folyamán 15 ezer forintot meghaladó átmeneti segélyt állapítottak meg. Fontos, hogy a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül átmeneti segély megállapítására még kérelmet nem nyújtott be.

Az sem jogosult támogatásra, akivel kapcsolatban átmeneti segély megállapítása miatt eljárás van folyamatban. A krízishelyzetbe került személyek legalább 20 ezer, legfeljebb 50 ezer forint támogatásban részesülhetnek, de különös méltányolás esetén az öszszeg elérheti a 100 ezer forintot. A benyújtott kérelemhez mellékelni kell a jövedelem igazolására alkalmas, illetőleg a lakáscélú kölcsön havi törlesztő részletének emelkedését igazoló iratokat. Dénes Tünde kiemelte, a támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára állapítható meg.

A Népjóléti és Szociális Osztály munkatársai az eljárás során ellenőrzik, hogy a kérelmező a kérelmet megfelelően és hiánytalanul töltött-e ki, továbbá, hogy a szükséges igazolásokat benyújtotta-e, illetőleg a jogosultság feltételei fennállnak-e. Amennyiben a jogosultsági feltételeknek megfelelő a kérelem, úgy azt 8 munkanapon belül továbbítják az illetékes nyugdíjfolyósító igazgatóságnak határozathozatal céljából. A döntést követő 5 munkanapon belül az igazgatóság gondoskodik a támogatás folyósításáról. A szociális osztály segítséget nyújt az érintetteknek abban, hogy a városi honlapon elérhessék és letölthessék a kérelemhez szükséges nyomtatványt, amely papírformátumban is hozzáférhető az osztály munkatársainál, akik készséggel állnak a kérelmezők rendelkezésére.

(Forrás: oroshaza.hu)

Orosháza Online


Gyopárosfürdő Online


Szóljon hozzá a fórumon!