Orosháza

Orosháza Város - Hírek

Egyre több segélyezett

Egyre több segélyezett
A mai bizonytalan gazdasági helyzetben, amikor egyre többen veszítik el álláshelyeiket, sokan kérnek segítséget az önkormányzattól, amely Orosházán 16 támogatási formával igyekszik segíteni a rászorulókon.

belvaros_kep_695_20090710133432_875.jpg

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorúaknak nyújt támogatást, ezt évente átlagosan harmincan veszik igénybe. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetűek részére ad ellátást. Évente csaknem hétszázan nyújtanak be kérvényt e támogatás igénylésére. A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújt hozzájárulást. Az ellátásra az jogosult, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 42.750 forintot. A támogatás minimális öszszege 2500 forint. E támogatási formát évente mintegy hét és félszázan veszik igénybe. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosít anyagi hozzájárulást. Mintegy százan részesülnek ilyen jellegű támogatásban. Az átmeneti segély a legnépszerűbb ellátási forma. Az időszakosan, vagy tartósan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújt átmeneti segítséget. Ez az ellátás pénzben, illetve természetbeni ellátás keretében történik (gyógyszer, élelmiszer stb.). Évente több mint kilencezren részesülnek Orosházán átmeneti segélyben. Temetési segélyt az kaphat, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó, de a temetési költségeket nem tudja viselni. Átlagosan évente hetvenen veszik igénybe e segélyezési formát, a támogatási öszszeg 15 ezer forint. Köztemetést akkor végez az önkormányzat, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy nem gondoskodik erről. A közgyógyellátás a szociálisan rászorultak egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásokhoz biztosított hozzájárulás. Évente mintegy ezren veszik igénybe. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot körülbelül 190-en igénylik. Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. Évente 25-en kapnak ilyet. A szemétszállítási díjtámogatás helyi, specifikus ellátás, évente 191 fő veszi igénybe. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a pénzbeli támogatásnak, a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére jogosít. A támogatást jelenleg 1443-an kapják. Teljesen új ellátási típus az óvodáztatási támogatás, mely idén januárban lépett hatályba. Ezt természetbeni ellátás keretében nyújtja az önkormányzat, a kérelmek elbírálása folyamatban van. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás abban az esetben jár, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül. Ez évben 321-en részesülnek e támogatásban. Szintén helyi, specifikus ellátás a buszközlekedési támogatás, melyet a tanulók iskolai közlekedésére ad az önkormányzat. Évente átlagosan másfél százan veszik igénybe. Helyi ellátás az étkezési kedvezmény is, évente két és fél százan élnek e lehetőséggel.

Az esetszámok évről évre növekvő tendenciát mutatnak. Az idei évre tervezett pénzügyi keret egyes ellátási típusokban majd 50 százalékban már felhasználásra került. Az önkormányzat kész arra, hogy lehetőségei szerint enyhítse a gazdasági válság okozta nehézségeket. Ha bárki tájékozódni szeretne az ellátási típusokról, úgy telefonon, e-mailen vagy személyesen választ adnak a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Szociális Osztályának munkatársai - tájékoztatott Dénes Tünde szociálpolitikai csoportvezető.

(Forrás: oroshaza.hu)

Orosháza Online


Gyopárosfürdő Online


Szóljon hozzá a fórumon!