Orosháza

Orosháza Város - Hírek

Becsöngettek

Becsöngettek
Eliindult a 2009/2010-es tanév. A város iskoláiban néztünk körbe, milyen körülmények mellett csöngettek be szeptember elsején. Összesített adataink szerint 4300 diák kezdi meg tanulmányait a város általános és középiskoláiban, s mintegy 320 pedagógus kezd munkához. Minden intézmény tudott valamilyen újítást végezni a szünidőben, elsősorban a kínálkozó pályázatok kihasználásával. A tanévnyitó ünnepségek vasárnap és hétfőn lesznek, a tanítás kedden kezdődik. E helyen hívjuk fel a közlekedők figyelmét is a hétfőtől az utakon megjelenő kerékpáros gyerekekre!
Általános iskola

Orosháza Város Általános Iskolájában és Pedagógiai Szol­gáltató Intézményében a tanév az elmúlt évihez hasonló szerkezetben, „bejáratott" programokkal indul, ilyen értelemben nyugodtnak ígérkezik - nyilatkozta lapunknak Pusz­tainé Szabó Margit főigazgató. - A tartalmi mun­ka a­zon­ban széles skálán mozog, ami nagy erőpróbát jelent. Az elmúlt évi eredményeink bizonyítják, hogy jó úton járunk, és ez megerősít bennünket elkezdett projektjeink, programjaink továbbvitelében. A nyár folyamán közhasznú foglalkoztatással biztosítottuk a festési, karbantartási munkálatokat a tagintézményekben (köszönet a Polgármesteri Hivatal és a Vá­rosgazdálkodási Kft. munkatársainak). Várha­tóan még ebben a tanévben az Eötvös iskola teljes rekonstrukciójára sor kerül (pályázati támogatással). Megtörtént a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék felülvizsgálata, meghatároztuk, hogy a kötelező (minimális) eszközöket milyen más funkciót kiváltó (már meglevő) eszközzel tudjuk helyettesíteni, illetve ahol kellett, pótoltuk a szakmai felszereléseket. Az intézményben 173-an dolgoznak (125 pedagógus). A távozó nyugdíjasok helyett 2 tanár kezdi el a munkát, és a tagintézmények között pedagógusok átcsoportosítására is sor került. A teljes szakos ellátottság biztosítása érdekében továbbra is lesznek „áttanítások" a tagintézmények között. A tankönyvek közül a kompetencia alapú oktatásnak megfelelő tankönyvekkel, taneszközökkel van gond.


Kiépült a sportudvar

 

Fejlesztésekkel telt a nyár a Táncsics Mihály Gim­názium és Szakközép­isko­lában. Kié­pült a sportudvar, műfüves pálya került a régi bitumenes helyére. Kerékpártárolót - melyre a Táncsics kollektívája készítette a kovácsoltvas kaput -, belső parkolórendszert építettek, és elkészült a kerítésrendszer is. Míg kint javában zajlottak a munkálatok, addig az intézményen belül is elvégezték a szükséges feladatokat, megvizsgálták az iskola egész fűtésrendszerét, biztonságtechnikai szempontból is alaposan áttekintették, és üzembe helyezték az új számítógépeket. Az intézmény augusztus 31-én 17 órától a Tör­té­nel­mi emlékparkban tartja tanévnyitó ünnepségét, melynek keretében átadják a már említett sportudvart is az ezer főt meghaladó diákság számára.


- A tartalmi fejlesztés folyamatos az intézményben, mely nem feltétlenül az új szakok megjelenését jelenti, hanem az egyetemi továbbtanulás esélyét szeretnénk még könnyebbé tenni diákjaink számára. Az új tanévben helyi szinten is tovább szeretnénk erősíteni a „Világnyelv plusz program" keretében az óvodákban, általános iskolákban és középiskolákban a nyelvek tanulásának fontosságát, de épp ilyen fontos az elektronikus írástudás elsajátítása is. A tantestület létszáma (75) nem változik, vannak fiatal kollégáink, akik időközben anyukák lettek. Hiányukat külsős kollégákkal, illetve házon belül oldjuk meg - mondta lapunknak Blahó János igazgató.


Bővül az evangélikus

 

Szeptember elsejétől az egyházi fenntartású oktatási intézmény új neve: Székács József E­van­gélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, az ünnepélyes névadó október 31-én lesz (igét hirdet Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke). Az új tanév legnagyobb vállalkozása az iskola épületének bővítése. Jelenleg a közbeszereztetés folyik, és a tényleges építkezést is elkezdik még idén. Nyáron a szokásos munkálatok mellett az első osztályok új padokat és székeket kaptak, az épület harmadik emeletén a járólapokat cserélték ki. Akadálymente­sí­tésre pályázatot készülnek beadni, és elkészült az iskola tankertjének terve.


Jantos Istvánné igazgató a személyi feltételekről is beszámolt: a tanévet 49 főállású pedagógus és 2 óraadó kezdi meg szeptember 1-jén, valamint 14 óvónő és 5 dajka. A tanulók létszáma: 525 (24 osztály), az óvodai létszám: 160 (6 csoport). A tartalmi munka tekintetében mint újdonság jelenik meg a TÁMOP 3.1.4. pályázat. A vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő tanévnyitó istentiszteleten Ribár János esperes beiktatja Kopf András Gyulát, az intézmény iskolalelkészét.


Sikeres pályázatok

 

A Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény két sikeres pályázaton vissza nem térítendő támogatást nyert. Az Oktatási Közalapít­ványtól származó másfél millió forintot a kerámiaműhely korszerűsítésére használhatja fel az intézmény, az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatán elnyert 6.367 ezer Ft-ot pedig működésre, taneszközök beszerzésére és javítására fordíthatják.


A támogatások nagyrészt annak köszönhetőek, hogy az iskola elnyerte a kiváló művészetoktatási intézmény címet, ami biztosíték arra, hogy folyamatos, magas színvonalú mű­vészeti képzést nyújt tanulóinak. Még minden szakra várják a jelentkezőket szeptember 2-án, 3-án és 4-én du. 2-től 6 óráig a Vö­rös­marty utcai épületben.


Új név, új profil

 

Első tanévét kezdi Orosházán a Harruckern János Közok­tatási Intézmény. A volt Mezgé integrálódott a gyulai székhelyű oktatási intézménybe. Zámbó András igazgatótól megtudtuk, hogy nagy reményekkel tekintenek a tanév elé, a szakképzésre helyezik a hangsúlyt. 702 tanulóval vették át az intézményt, jelenleg 820 diákjuk van, de remélik, érkeznek még fiatalok az utolsó napokban is.

 

zambokep_934_20090901123452_398.jpg

Zámbó András, a Harruckern János Közoktatási Intézmény igazgatója


Elsején, kedden indul a tanítás a Harruckernben, de a kollégistákat már hétfőn várják. Ismét működik ugyanis a kollégium - indulásként mintegy negyven fővel -, s ők részben már felújított épületbe költözhetnek be. Ellátást is biztosítanak számukra a konyha, az étkező korszerűsítésének köszönhetően. Új szakképzési formák - gasztronómiai és felnőttképzés - is megjelennek.


Még lehet jelentkezni

 

Az Ügyviteli Szakképző Is­kolában a tavalyi tapasztalatokat átgondolva készülnek az új tanévre. Az intézményben az Országos Képzési Jegyzék alapján bevezetett ügyviteli szakmákban olyan tudásra te­het­nek szert a tanulók, mellyel versenyképessé válnak a munkaerőpiacon. A tanulmányi időszak végén a képzés szakmai minősítő vizsgával zárul, melyről államilag elismert szakmunkás-bizonyítványt kapnak. Tavaly egy nyertes pályázatból, valamint a szakképzési támogatásból felújították az iskola eszközparkját, s az idén nyáron szoftverfrissítéseket végeztek. Ennek köszönhetően korszerű számítógépes tantermek és call-centeres tanirodák várják a 65 tanulót. Az iskolába az ügyintézőtitkár, irodai asszisztens, valamint telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens képzések valamelyikére még szep­tember első hetében is jelentkezhetnek a továbbtanulni szán­dékozók. A tantestületet illetően az új tanévben nem történik változás, a továbbiakban is 7 szaktanár oktatja majd a fiatalokat. A tanévnyitó ünnepség szeptember elsején reggel fél nyolckor kezdődik.

 

(Forrás: oroshaza.hu)

 

Orosháza Online


Gyopárosfürdő Online


Szóljon hozzá a fórumon!