Gyomaendrőd város

Gyomaendrőd Város - Vezető hírek

FELHÍVÁS - Elismerő Oklevél kitüntetésre

FELHÍVÁS - Elismerő Oklevél kitüntetésre

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/1991. (X. 30.) Önkormányzati rendeletével Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Elismerő Oklevele kitüntetést alapított.

Az Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítettek a város címerével ellátott díszes oklevelet kapnak. Az Elismerő Oklevelekből évente kategóriánként kettő adományozható. Javaslatot nyújthat be bármely gyomaendrődi lakos, civil szervezet, társadalmi szervezet, intézmény.

 

Az Elismerő Oklevelek adományozására az adott kategóriákhoz kapcsolódó ünnepnapokon, vagy az azt követő Képviselő-testületi ülésen kerül sor.

Gyomaendrőd város polgármestere jelen felhívásban teszi közzé a 2012-es év Elismerő Okleveleinek kategóriáit, a javaslatok benyújtásának határidejét, az Oklevelek adományozásának időpontját:

 

Oklevél megnevezése Oklevélben részesíthető személyek, civil szervezetek, intézmények köre Javaslatok benyúj-
tásának határideje
Adományo-zásról
szóló döntés időpontja
Az oklevél adományozásának időpontja
„Gyomaendrőd Város Sportjáért” kitüntető oklevél A város sport életében szerepet játszó személyek, szervezetek, egyesületek 2012. április 3. 2012. április 26. Kihívás Napján a rendezvény keretei között
2012. május 23.

 

További információ:
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Tóthné Rojík Edit

Tel: 66/386-122

 

Forrás: Gyomaendrőd Város Honlapja - HGYVK