Gyomaendrőd város

Gyomaendrőd Város - Hírek

Különleges kéziratok a Határ Győző Városi Könyvtár honlapján

A könyvtár honalpjára folyamatosan kerülnek föl a nagy érdeklődésre számot tartható dokumentumok.

A Digitalizált dokumentumok adatbázisában az Endrőd története rész, a Magánélet rovat bővült most a Végrendeletek-kel.

Ezeket olvashatják az érdeklődők az 1879 és 1934 közötti évekből. Több borítékon eredeti viaszpecsét lenyomat is van. A végrendelkezők zömében férfiak, de vannak nők által hagyományozott végrendeletek is.

Jellemző, hogy a fiú utódok többet örököltek, a feleségre, férjre vonatkozóan, annak élete végéig, vagy újra házasodásig tartó haszonélvezetet biztosítottak. Módosabb, de igen szegény emberek is készíttettek végrendeletet. A jegyző (lejegyző) együtt jelenlévő tanuk előtt írta meg a végrendeletet. Ha a végrendelkező nem tudott írni, névaláíró tanú is volt.
A végrendeletek között 2 db olyan végrendelet is van, amely u.n. hadivégrendelet. Dávid György a Magyar Királyi III. honvéd gyalogezred 1. géppuskás osztagánál őrvezetőként szolgált, a hadjárat előtt Debrecenben,1914-ben, elöljárói tanúskodása mellett készíttette el végrendeletét, Endrőd község elöljáróságának címezve. Testvéreire és jegyesére hagyományozta javait, esetleges halála bekövetkeztével.
1915-ben tábori postával adták fel azt a végrendeletet, amelyet ismeretlen helyről címeztek Endrődre. A borítékon Magyarország felirat is található, vélelmezhetjük, hogy a határokon túlról adták föl. A harcztérről Tímár János ácsmester - aki a Magyar Királyi I. honvéd lovas tüzérosztály katonája volt - küldte haza végrendelkező levelét, melynek tanúi elöljárói voltak, ezt pecséttel is igazolták.

 


 

Dávid György a Magyar Királyi III. honvéd gyalogezred 1. géppuskás osztagánál őrvezetőjének végrendelete

 

 

Különleges kéziratok: Végrendeletek

 

Különleges kéziratok: Végrendeletek

 

Különleges kéziratok: Végrendeletek

 

Forrás: Határ Győző Városi Kömyvtár