Gyomaendrőd város

Gyomaendrőd Város - Hírek

Bemutatkozik a város új plébánosa

Bemutatkozik a város új plébánosa

Czank Gábor személyében augusztus 11. óta új pásztora van a gyomaendrődi katolikus közösségnek. Iványi László endrődi és Túri Kis István gyomai plébános áthelyezése után a gyomai egyházközséget Endrődhöz kapcsolták, mindkettőben Czank Gábor lát el szolgálatot.

Czank Gábor, római katolikus lelkész 2012. augusztus 11-től látja el Gyomaendrőd katolikus plébániáinak vezetését. Arad megyéből származik, hét éve szentelte pappá Szegeden Gyulay Endre megyéspüspök. Segédlelkészként szolgált Békésszentandráson, majd plébánosként Újkígyóson és legutóbb Makón. - Bár a Gyomaendrődre való helyezésem hirtelen jött és kissé meglepett, de örömmel jöttem új állomáshelyemre, hisz káplánkoromból jól ismertem ezt a vidéket, Iványi László atya meghívására többször is jártam a most már otthonommá vált endrődi plébánián. Kispapként pasztorális gyakorlatra jártam ide, majd segédlelkészként 2006-ban háromnapos nagyböjti lelkigyakorlatot tartottam. Ugyanígy Gyomán 2007-ben a Jézus Szíve ünnepe alkalmával tartott templombúcsún az ünnepi szentmise celebrálására kért fel Tímár Mihály atya.
A „terep" tehát nem ismeretlen. Papi körökben Gyomaendrődnek jó híre volt és van: becsületes, istenfélő, Egyházához ragaszkodó, nemzeti és vallási hagyományait tisztelő népként tartják számon az ittlakókat. S valóban, az ideérkezésem óta eltelt lassan három hét folyamán magam is tapasztaltam az itteniek szeretetét, kedvességét - mondja bemutatkozásában Czank Gábor.
- Gyakran kérdik új állomáshelyre érkező papoktól: „És mik a tervei a jövőben?" Én ilyenkor mindig azt válaszolom: nincsenek különleges terveim. Nekem általában egy célom van: a tőlem telhető legjobb módon tenni azt, amit egy településen a paptól elvárnak. Ez magába foglalja úgy az istentiszteletek, keresztelők, esküvők, temetések végzését, mint a hitoktatást, ifjúsággal való foglalkozást, vagy a vallási, karitatív, kulturális csoportok, plébániai egyesületek, társulatok összefogását. Egy pap munkája tehát elég kiterjedt, nagy odafigyelést igényel. A legfőbb feladatomnak mégis azt látom, hogy az Istent kell megmutatnom a mai kor emberének, úgy, hogy az elfogadható, megérthető legyen. Egy felgyorsult, felpörgött világban élünk, amikor az embernek kevés ideje van a relaxációra, lazításra, pihenésre. S még kevesebb a lélek pihentetésére... Azt szeretném az embereknek „felkínálni", hogy a vallásos életben, templomba járásban ne egyféle idejétmúlt vagy ájtatoskodó valamit lássanak, hanem egy olyan életformának, ahol a lélekre is odafigyelünk, ahol helye van a gyerekeknek, ifjúságnak, családoknak és idős embereknek egyaránt. Előző helyemen volt egy kedves fiatal pár, akiket én eskettem. A fiatalok az esküvőt követően rendszeresen elkezdtek templomba járni, és egy alkalommal a fiatalember azt mondta: „Mióta rendszeresen gyakorlom a hitemet, érzem azt, hogy teljes életet élek..." Ezt a teljes életet szeretném felkínálni a gyomaendrődieknek is, akiket ezúton is szeretettel meghívok és várok a vasárnapi szentmisékre. Remélem, sikerül ezt jól tennem, és minél több embernek megmutatni azt az utat, amelyen ezt a kiteljesedett életet el lehet érni - mondta Czank Gábor, Gyomaendrőd új plébánosa.

 

Forrás: Szó-Beszéd, 2012. szeptember