Doboz

Doboz nagyközség - Hírek

Több ágyat, nővért, orvost szeretnének a Pándy Kálmán Megyei Kórházban

Több ágyat, nővért, orvost szeretnének a Pándy Kálmán Megyei Kórházban

Több ágyat, nővért, orvost szeretnének a Pándy Kálmán Megyei Kórházban- reagált az Egészségügyi Minisztérium február 14-i sajtóközleményére Domokos László, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke.

Az ügy előzménye, hogy országban elsőként nyert pert a Békés Megyei Önkormányzat Molnár Lajos egészségügyi miniszter határozatával szemben.

A Legfelsőbb Bíróság decemberben jogerősen hatályon kívül helyezte a volt egészségügyi miniszter határozatát, mely a Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények ágyszám csökkentéséről rendelkezett és az alperest új eljárásra kötelezte.

 

Pándy Kálmán Megyei Kórház

Több ágyat, nővért, orvost szeretnének a Pándy Kálmán Megyei Kórházban

Az Egészségügyi Minisztérium február 14-én sajtóközleményben reagált a döntésre. Ebben kifejtik, hogy szerintük a Legfelsőbb Bíróság februári döntése nem kötelezte új eljárásra a Minisztériumot:

„A FIDESZ állításával szemben az Alkotmánybíróság még tavaly szeptemberi döntésében kimondta, hogy a kórházi kapacitásokat szabályozó 2006-os törvény egésze nem sérti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogot. Az Alkotmánybíróság tavalyi döntése ezenfelül visszamenő hatályú rendelkezést nem tartalmazott, kizárólag a jövőre nézve tett megállapításokat. Így a 2006-os törvény alapján megkötött kórházi finanszírozási szerződések és intézményi kapacitás elosztások az Alkotmánybíróság döntése szerint fennmaradtak.

Az Egészségügyi Minisztérium az Alkotmánybíróság útmutatása alapján átdolgozta az egyes egészségügyi tárgyú törvények rendelkezéseit, melyek 2009. január 1-én léptek hatályba. A Legfelsőbb Bíróság első, decemberi döntése még a módosított törvény hatályba lépése előtt született. A Legfelsőbb Bíróság két februári döntése már nem kötelezte a minisztert új eljárás végrehajtására, hiszen január elsejétől a jogszabályi háttér megváltozott, így már nem teszi lehetővé a miniszter számára a hivatkozott határozatok újbóli meghozatalát.

A bíróság ítélete semmilyen kártérítést nem tartalmaz. A Minisztérium természetesen a Legfelsőbb Bíróság februári ítéletét, amint írásban kézhez kapja, tanulmányozni fogja."

Budapest, 2009. február 14.                                                          EüM Sajtóiroda

Domokos Lászlót, a Békés Megyei Közgyűlés elnökét arról kérdeztük, hogy mit szól a minisztérium álláspontjához?

Domokos László

Mi  tárgyalni akarunk, megegyezni az emberek érdekében,  már holnap ki akarjuk tenni a táblát, hogy nővért, orvost felveszünk.

- Úgy gondolom, hogy a minisztérium mellébeszél, mert a 2009. februári határozatra reagálnak és nem a 2008. decemberi határozatra.

Mi  tárgyalni akarunk, megegyezni az emberek érdekében,  már holnap ki akarjuk tenni a táblát, hogy nővért, orvost felveszünk.  A tárcán múlik, hogy holnap helyre tudják-e állítani az ellátás sérüléseit. Az elmúlt 22 hónapot nem lehet elfelejteni. Választ kell adni arra a kérdésre, hogy március 1-től hogyan tudunk több beteget fogadni. Jogállamban élünk. A bíróság kimondta, hogy károkozás történt. Hogyan fogják kiegyenlíteni a számlát? Erről kell tárgyalni, hogy holnaptól hogyan lesz több ágyunk.

Kérdésünkre Dr. Varga István, a megyei önkormányzat jogi képviselője is kifejtette álláspontját:

 

Domokos László, Dr. Varga István, Dr. Kovács József és Czégény Gyula

Domokos László, Dr. Varga István, Dr. Kovács József, Czégény Gyula február 13-i sajtótájékoztatón

-Amennyiben a Legfelsőbb Bíróság két februári döntése az általunk sérelmezett határozatokat hatályon kívül helyezte és egyben megállapította, hogy a miniszteri határozat jogszabályellenes volt semmilyen jogi jelentősége sincs az Egészségügyi Minisztérium azon érvelésének, hogy nincs új eljárásra kötelezés.

Mit tartalmazott a megyei önkormányzat keresete?

-Keresetünkben előadtuk, hogy a Pándy Kálmán Kórház kapacitása a törvénysértő miniszteri határozat következtében 230 ággyal csökkent, ami az aktív ágyak 22%- os csökkentését jelenti. Kifogásoltuk a gyermekgyógyászati ágyak 85- ről 45- re történő csökkentését is. .... A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint „A felperesi tényelőadásokkal szemben semmilyen határozati tényállás nem állapítható szembe, amelyből kitűnne, hogy az alperes „a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog" elvét - mégoly széles ellátás alakítási joga ellenére is - tiszteletben tartotta."

Hogyan lehet értelmezni a Legfelsőbb Bíróság és a minisztérium álláspontját?

-A kifejtettekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletet az alperesi határozatra kiterjedően hatályon kívül helyezte, továbbá az alperest új eljárásra kötelezte.

A Legfelsőbb Bíróság előbb idézett döntése teljesen ellentétes az Egészségügyi Minisztérium 2009. február 14- én kelt közleményével.

Az Alkotmánybíróság 109/2008. (IX. 26.) AB határozata kétségtelen, hogy nem a teljes 2006. évi CXXXII. törvényt semmisíti meg, „csak" annak legfontosabb rendelkezéseit.

A lényeg az, hogy a miniszteri döntések megsemmisítésre kerültek, mert azok jogszabályellenesek, alkotmányellenesek és megalapozatlanok voltak.

 

Forrás: Békés Megyei Önkormányzat

Feltöltő: Geist Tamás

 

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet

Szóljon hozzá a fórumon!: Több ágyat, nővért, orvost szeretnének a Pándy Kálmán Megyei Kórházban- Békés megye, egészségügy

Békés megye online: bekesmegye.com