Doboz

Doboz nagyközség - Hírek

Támogatja az egészségügyi perben történő továbblépést a megye

Támogatja az egészségügyi perben történő továbblépést a megye

A megyei közutak állapotáról valamint a Dél Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Békés megyét érintő tevékenységéről, is szó esett a márciusi 6-i megyegyűlésen. A megyei képviselők név szerint szavaztak arról, hogy a hónapok óta húzódó egészségügyi perben továbblépjenek és mintegy 3 milliárd forintos kártérítést követeljenek az Egészségügyi Minisztertől, a Pándy Kálmán Megyei Kórházban az ágyszám csökkentés eredményeképpen  elmaradt bevétel ellensúlyozására. A megyei képviselők többsége támogatta a javaslatot.

Domokos László megyei elnök elmondta, hogy az egészségügyi miniszter elzárkózott mindenfajta kártérítési szándéktól. A miniszter a döntését azzal indokolta, hogy a Pándy Kálmán Kórház még így is több pénzt kap, mint amire szüksége van, mert köztudott, hogy a kórház pénzügyi egyensúlyban van, mondta el a megyei elnök. Tolnai Péter kiemelte, hogy a Legfelsőbb Bíróság döntése azt mutatja, hogy az ágyszám csökkentéssel kapcsolatos rendelet mekkora kárt okozott az egészségügynek. Dr. Gosztolya Ferenc hiányolta, hogy nem kaptak elegendő tájékoztatást a Legfelsőbb Bíróság ítéletéről, és megjegyezte, hogy az ügy előkészítetlen és csak az újságokban való megjelenésre alkalmas. A képviselők név szerint szavaztak az egészségügyi perben történő továbblépésről és 26 igen 11 tartózkodás mellett fogadta el a testület a javaslatot.

A megyei képviselők név szerint szavaztak

A megyei képviselők név szerint szavaztak arról, hogy a hónapok óta húzódó egészségügyi perben továbblépjenek

A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és munkaszervezete Békés megyét érintő tevékenységéről is tájékoztatatást kapott a megyei közgyűlés. A tájékoztatóra reagálva Varga Zoltán DARFT elnök elmondta, hogy az előterjesztés nem tükrözi a DARFT teljes munkáját, és meglepetésének adott hangot, hogy bevonása nélkül született meg a tájékoztató. Domokos László elmondta, hogy Varga Zoltán olyan beszámolót nyújtott be, mely alkalmatlan volt a tárgyalásra, mert a szabályszerűség alapvető kritériumainak sem tett eleget, egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a DARFT nem szabályosan működik, amelyről majd a közigazgatási hivatal fog dönteni.

Egyhangúlag fogadta el a közgyűlés a Békés Megyei Önkormányzat 2009-2013-ig terjedő Civil stratégiáját

Egyhangúlag fogadta el a közgyűlés a Békés Megyei Önkormányzat 2009-2013-ig terjedő Civil stratégiáját

Hosszú hónapok után aláírták a belvízrendezés támogatási szerződését, jelentette be Dankó Béla képviselő, azonban kiemelte, hogy az aláírt szerződés jelenleg még egyoldalú, mert a másik fél a Dél Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség ezt még nem tette meg. A Békés Megyei Önkormányzat gesztorságával elkészült pályázati összeállítás Békés megye 16 településén rendezné a belvízhelyzetet, közel 2 milliárd forint értékben.

 

 Berente István irodavezető beszámolója (Dél Alföldi Regionális Közlekedésszervezési Iroda)

Berente István irodavezető beszámolója (Dél Alföldi Regionális Közlekedésszervezési Iroda)

A közgyűlésen jelenlévők kérdéseket tehettek fel a Magyar Közút KhT területi igazgatójának Virág Mihálynak, valamint Boross Péter beruházási igazgatónak és Povázsai Pál megyei irodavezetőnek, akik Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviseletében érkeztek. A megyei képviselők többsége a megyei utak felújítását sürgette, azonban kiderült, hogy a megyegyűlésen megjelent szakemberek nem döntéshozók, így hiába kérték rajtuk számon a hiányosságokat. Virág Mihály beszámolt arról, hogy a tervezett M44-es út Kecskemét és Tiszakürt, valamint Kondoros és Békéscsaba közötti szakaszán leghamarabb 2012-ben kezdődhetnek el a konkrét munkálatok, amelyre Domokos László megyei elnök megjegyezte, hogy akkor nem fogadják el a tájékoztatót. Kiderült hiába épül autópálya a határhoz közel román oldalon, mert a magyar fél két év alatt még azt sem jelezte, hogy hol lehetne csatlakozni magyar oldalról a készülő autópályához. A testület egyhangú döntéssel felfüggesztette az előterjesztés tárgyalását és további tárgyalásra a bizottságokhoz helyezte.

Egyhangúlag fogadta el a közgyűlés a Békés Megyei Önkormányzat 2009-2013-ig terjedő Civil stratégiáját. Domokos László megyei elnök elmondta, hogy az idei évben összesen 70 millió forint kerül kiosztásra pályázat útján a civil szervezetek számára. A cél az, hogy a megye kötelező feladatait a civil szervezetek végezzék el. Négy nagy területet kíván támogatni a megyei önkormányzat, az egészség, a szociális gondoskodás, a képzés valamint a hagyományok, kultúra területét. Hamza Zoltán képviselő kiemelte, hogy el kell ismerni a civil szervezetek munkáját, arra van szükség, hogy a feladatok mellé megteremtsék az anyagi hátteret is. A megyei önkormányzat ráérezve arra a problémára, hogy pénz nélkül nem vállalják a civilek a feladatokat, megkétszerezte a neki juttatott anyagi forrásokat, hangsúlyozta Hamza Zoltán.

Három tartózkodás mellett fogadta el a megyei közgyűlés a Mezőgazdasági Bizottság Elnökének, Dr. Kulcsár Lászlónak a javaslatát, mellyel Tóth Sándor képviselő is egyetértett felszólalásában. A javaslat lényege, hogy ne legyen forráskivonás a mezőgazdaságból, mert egy ilyen döntés további hátrányokat okoz a megyének.

 

Forrás: Békés Megyei Önkormányzat-Geist Tamás

 

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet

Szóljon hozzá a fórumon!: Támogatja az egészségügyi perben történő továbblépést a megye


Békés megye online: bekesmegye.com