Doboz

Doboz nagyközség - Hírek

Pert nyert a tüdőkórház és a nagyszénási szociális otthon is!

Pert nyert a tüdőkórház és a nagyszénási szociális otthon is!

Mindhárom pert megnyerte a Békés Megyei Önkormányzat, melyeket az egészségügyi miniszter határozatai ellen indított. A jogorvoslati eljárásban a Pándy Kálmán Megyei Kórházra vonatkozó döntést követően ugyanis hatályon kívül helyezte a Legfelsőbb Bíróság a gyulai tüdőkórházra és a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum Nagyszénási Szenvedélybetegek Rehabilitációs Részlegére vonatkozó ágyszám csökkentő rendeletét is, és kötelezte a pervesztes Egészségügyi Minisztériumot a felperes Békés Megyei Önkormányzat elsőfokú és felülvizsgálati perköltségeinek megfizetésére.-Békés megye, egészségügyi per

2007-ben az egészségügyi miniszter úgy rendelkezett, hogy a Pándy Kálmán Kórház kapacitását 230 ággyal csökkenti, és az akkor még önálló Tüdőkórházban 76 aktív ágyat megszüntet. A határozat ellen a Békés Megyei Önkormányzat eljárást indított, a Legfelsőbb Bíróság, pedig múlt év decemberében megalapozottnak ítélte a megye felülvizsgálati kérelmét, hatályon kívül helyezte az egészségügyi miniszter határozatát, és új eljárás lefolytatására kötelezte az egészségügyi minisztert.

Pándy Kálmán Kórház

Pándy Kálmán Kórházba integrálódott gyulai tüdőkórház és a nagyszénási szociális otthon esetében is pert nyert a megye

A Békés Megyei Önkormányzat peren kívüli egyezségre törekedett a minisztériummal, hogy sikeres tárgyalások esetén a Pándy Kálmán Kórház is a régi, 2007 áprilisa előtti kapacitással működjön tovább. Azonban a megegyezést az egészségügyi miniszter visszautasította, és mivel a jogi alapja megvan a megye követelésének, meg kellett vizsgálni, hogyan lehet a kormányt cselekvésre kényszeríteni a megyében élők egészségügyi ellátása érdekében.

Pándy Kálmán Kórház bejárata

Mindhárom pert megnyerte a megyei önkormányzat, melyeket jogerősen indított az egészségügyi miniszter határozatai ellen

A Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte a miniszter ágyszám csökkentésére vonatkozó rendeletét, az azóta már a miniszteri döntés következményeképpen a Pándy Kálmán Kórházba integrálódott gyulai tüdőkórház és a nagyszénási szociális otthon esetében is. A döntés indoklásaképpen kiderült, hogy az alperes Egészségügyi Minisztérium nem tartotta tiszteletben a lehető legmagasabb testi és lelki egészséghez való jog elvét. A Legfelsőbb Bíróság által meghozott ítéleteket jogi szakértők jelenleg vizsgálják, azonban az Egészségügyi Minisztériummal szemben támasztott kártérítési igényét a Békés Megyei Önkormányzat továbbra is fenntartja.

Békés Megyei Önkormányzat-Pándy Kálmán Megyei Kórház

A Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte a miniszter ágyszám csökkentésére vonatkozó rendeletét

 

Forrás: Békés Megyei Önkormányzat-Geist Tamás

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet

Szóljon hozzá a fórumon!: Pert nyert a tüdőkórház és a nagyszénási szociális otthon is!-Békés megye, egészségügyi per


Békés megye online: bekesmegye.com