Doboz

Doboz nagyközség - Hírek

Minden segítséget meg kell adnunk a munkahelyteremtő vállalkozások számára - interjú Doboz polgármesterével

Minden segítséget meg kell adnunk a munkahelyteremtő vállalkozások számára - interjú Doboz polgármesterével
Simon István Tamást, Doboz polgármesterét is megkérdeztük Békés megyei körképünk során, amelynek keretén belül szeretnénk bemutatni a megye jelentősebb településeit,  azok régi-új polgármestereinek terveit a városukkal kapcsolatban, összhangban az új kormány elképzeléseivel.

- Mire fekteti a fő hangsúlyt Doboz polgármestereként az elkövetkező ciklusban?
- A közszféra – ennek részeként az önkormányzat is – nagy változáson ment át az elmúlt években, és tovább kell idomulnunk a kor elvárásaihoz. Legfontosabb célunk a működést minél hatékonyabbá tenni. Bizonyos területeken az önkormányzatnál is meg kell jelennie a piaci szemléletnek. Meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy azt a munkát, amit egy magáncégnél egy ember végez, a közszférában két-három ember lássa el. Mi Dobozon már az elmúlt négy évben is sokat dolgoztunk a működési kiadások optimalizálásán, de ez a folyamat nem állhat meg.

Doboz

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület vezetésével évek óta dolgoznak a Békéscsaba-Doboz-Sarkad-Nagyszalonta kerékpárút megépítésén


Szintén fontos feladatunk, hogy minden segítséget megadjunk a munkahelyteremtő vállalkozások számára. Egy települési önkormányzatnak nagyon szűkös eszközkészlet áll rendelkezésére ezen a téren, de azokkal szükséges élnie. Mi az előző ciklusban a gazdasági válság nyomán csökkentettük az iparűzési adót a gazdaság élénkítése céljából. Természetesen ez akkor nem jelentett radikális változást a vállalkozók érdekében, hiszen érdemi tehercsökkentést csak a kormányzat döntése jelenthet. Remélem, a jelenlegi gazdaságpolitika eredményes lesz, így a kis-és közepes vállalkozások meg tudnak erősödni, ezzel a foglalkoztatottak száma emelkedni fog.

Simon István Tamás,

Minden segítséget meg kell adnunk a munkahelyteremtő vállalkozások számára - interjú Doboz polgármesterével- Mely fő beruházások, fejlesztések a legsürgetőbbek?
- Legfontosabb a település szennyvízcsatornázása. Sajnos Dobozon még egyetlen méter csatorna sincs, az előző ciklusban több pályázatunkat is visszautasították. Elkészült a hálózat és a szennyvíztisztító-telep engedélyes terve, pályázatunk jelenleg bírálás alatt van. Az idén valósul meg a Széchy Tamás kiállításnak is helyet adó épület felújítása, amivel nem csak az „úszópápa” hagyatéka kerül méltó helyre, hanem állandó kiállítást nyitunk dobozi helytörténet témában, illetve a népi kismesterségek űzésére is kiváló körülményeket fogunk biztosítani. Szintén idei beruházás lesz az integrált közösségi szoláltató tér megépítése. Ezzel a könyvtárat és a művelődési házat egy, minden igényt kielégítő, korszerű, akadálymentesített épületben helyezzük el teljes szolgáltatást nyújtva a doboziaknak. A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület vezetésével évek óta dolgozunk a Békéscsaba-Doboz-Sarkad-Nagyszalonta kerékpárút megépítésén, amelynek turisztikai hozadékán kívül, közlekedésbiztonsági értékét sem lehet túlbecsülni.

Természetesen minden egyéb pályázatot mérlegelni fogunk, nagyon fontos célnak tartom az intézmények energetikai korszerűsítését, az alternatív, illetve megújuló energiaforrások bevonását.

Doboz

Legfontosabb a település szennyvízcsatornázása


- A kormánytól miben vár esetleg együttműködést, segítséget?
A kormányzat nagyon nehéz helyzetben van. Azt várja minden magyar ember, hogy akik dolgozni akarnak, azoknak legyen munkahelyük, akik nem akarnak dolgozni, azok ne tudják kihasználni az államot, akik pedig nem tudnak dolgozni, tisztességes körülmények között élhessenek.

Mint önkormányzati vezető  azt várom a kormánytól, hogy kiszámítható jogszabályi környezetet teremtsen. Történjen meg az önkormányzatok konszolidálása, de ne igazságtalanul. A mi településünk takarékosan gazdálkodott, nem bocsátott ki kötvényt, nem nyújtózkodott túl a takarón. A kormány feladata, hogy biztosítsa az állami feladatok önkormányzati ellátásához szükséges forrásokat, a működés alapvető feltételeit.


MCOnet-Kovács Tünde