Doboz

Doboz nagyközség - Hírek

Emlékezés a kommunista diktatúrák áldozataira

Emlékezés a kommunista diktatúrák áldozataira

1947. februárja volt. Azokban a napokban felemás új világ készülődött Magyarországon. Petru Groza román miniszterelnök kijelentette, hogy hazánkkal vámunióra kíván lépni. Magyarország és Jugoszlávia gazdasági egyezményt kötött. Éppen egy esztendő telt el a csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezmény aláírása óta. Gőzerővel folyt a felvidéki magyarság elüldözése. Párizsban aláírtuk a Trianonhoz képest még kegyetlenebb békeszerződést.

Itthon már kiépülőben volt a szovjet orosz birodalom magyar tartománya. Február 25-én a megszálló szovjet katonai hatóságok lakásán letartóztatták Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt Főtitkárát.

 

Diktatúra

A korlátozott demokráciából a diktatúra felé indultunk, majd hamarosan Rákosi börtönországává lettünk.

Szovjetellenes szervezkedés vádjával a Szovjetunióba hurcolták. A Gulágból csak 1955-ben halálos betegen térhetett haza. Letartóztatása tragikus fordulatot tett háború utáni történelmünkben. A korlátozott demokráciából a diktatúra felé indultunk, majd hamarosan Rákosi börtönországává lettünk.

Ezen a napon emlékezünk mindazokra, akiket a lenini és sztálini elveken felépülő hatalmi rendszerek megfosztottak életüktől, akiket bebörtönöztek, táborokba hurcoltak vagy internáltak, de ideszámítanak azok is, akiknek a hatalom tönkretette egészségét, egzisztenciáját. Akik nem tanulhattak tovább, akiket bepofoztak a téeszekbe, öngyilkosságba kergettek.

Emlékezés

A múlt akarva-akaratlanul is velünk és bennünk él

Mert a kommunista diktatúrát sokan és sokféleképpen szenvedték meg. Szerte a világon százmillióra tehető a kommunizmus XX. századi áldozatainak száma.

Neves és névtelen emberek tömegei pusztultak el az emberiség legnagyobb történelmi zsákutcájában. Bizonyos értelemben egész nemzetünk áldozata lett a kommunizmusnak, nem csak a sötét 50-es évek miatt, de amiatt is, ami utána jött, a Kádár - rendszer puhának mondott lassan szétzüllő diktatúrája miatt. Amelynek nyomán gazdasági válság, szegénység és morális meghasonlás maradt örökségül.

A múlt akarva-akaratlanul is velünk és bennünk él, gesztusainkban, gondolkodásunkban, erkölcseinkben és szokásainkban.

Sokszor irányt szab cselekedeteinknek. Ami elődeinkkel történt, része a mának, de része a holnapnak is.

Ma abban a reményben hajtunk fejet az áldozatok emléke előtt - tisztelegve emberi életnek és méltóságnak -, hogy a szüleinkkel, nagyszüleinkkel történteket, egyetlen hatalomfüggő diktátor miatt, soha ne kelljen újraélnünk.

 

Forrás: Békés Megyei Önkormányzat

 

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet

Szóljon hozzá a fórumon!: Emlékezés a kommunista diktatúrák áldozataira-Békés megye,történelem

Békés megye online: bekesmegye.com