Doboz

Doboz nagyközség - Hírek

Csökkenteni kell az aszálykárokat

Csökkenteni kell az aszálykárokat

Az aszály okozta súlyos mezőgazdasági károk enyhítésének érdekében lépett fel a megyei közgyűlés és javasolja a kormánynak 33 milliárd forint áthelyezését az agrár kártérítési alapba, erről is döntött a megyegyűlés július 3-i ülésén. A testület tiltakozását fejezte ki a liberális oktatáspolitika ellen csatlakozva a Komárom-Esztergom megyei kezdeményezéshez, ezen kívül támogatja a Körös Mentőcsoport felállítását, amely Békés megye területén végezne speciális mentéseket a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság irányításával. Dr. Biri István megyei főjegyző szeptember 30.-val vonul nyugdíjba, amelyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott, egyúttal döntött a megüresedő helyre szóló pályázat kiírásáról is.

Elnöki dicséretek átadásával vette kezdetét a nyári szünet előtti utolsó megyegyűlés. A pedagógus nap alkalmából kitüntették Gyalog László, Nagy Endre, Bartyik János pedagógusok munkáját, a Semmelweis nap apropójából pedig dr. Pocsay Gábor, Kurta Lajosné és Ficzere Ferencné kapott elismerést.

 

A dicséretek átadása után Dr. Kulcsár László a mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatta a testületet a megyében kialakult súlyos aszályhelyzetről. Beszámolójából kiderült, hogy komoly gondok vannak a vízgazdálkodással, és az öntözéssel kapcsolatos helyzet is tragikus. A közel százmilliárd forintos kár rendezésére a kormányzat mindössze 4 milliárd forintot különített el, amely komolytalan a kárenyhítés szempontjából. Úgy gondolom, hogy az agrártárca feladata lenne, hogy korrigálja az öntözéssel kapcsolatos bevételkieséseket, ezért azt javasoljuk, hogy az agrártárcától elvont 33 milliárd forintot a kormány helyezze az agrár-kárenyhítési alapba, mondta el Dr. Kulcsár László. A bizottság e-mellett azt is javasolja, hogy az említett rendszerbe történő belépés, valamint az önrész befizetés határidejét október 20-ig hosszabbítsák meg, és egy öntözést támogató program kidolgozásával a gazdálkodók széles köre számára tegyék elérhetővé az öntözést. Tolnai Péter az idei esztendőt az agrárium csődközeli évének nevezte, majd a tejpiac gyászos helyzetét emelte ki, amely miatt az állattenyésztés is veszteségessé vált. A képviselő kiemelte a megyei közgyűlés 2009. március 6-i döntését, amelyben a testület kérte a kormányzatot, hogy vonja vissza az agrárium forráskivonását, viszont a kormány a válságra hivatkozva elutasította a javaslatot. Dr. Gosztolya Ferenc szerint az idei évre szánt pénzt már megkapták a gazdák, így csak a jövő esztendőre járó összeget kérheti a testület.

 

A megyei közgyűlés gratulációját fejezte ki Újkígyós és Medgyesegyháza településeknek várossá nyilvánításuk alkalmából

Az aszály okozta súlyos mezőgazdasági károk enyhítésének érdekében lépett fel a megyei közgyűlés 

 

A megyei közgyűlés gratulációját fejezte ki Újkígyós és Medgyesegyháza településeknek várossá nyilvánításuk alkalmából. Dr. Nagy Béla Medgyesegyháza polgármestere köszönetét fejezte ki a jókívánságokért, és kiemelte, a döntés Békés megye számára is büszkeség, majd hozzátette, hogy a települések igen sokat tettek a várossá nyilvánításért.

 

Az elmúlt években bekövetkezett veszélyhelyzetek miatt szükségessé vált a Körös Mentőcsoport felállítása, amely a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakmai irányításával végezhetne speciális mentéseket a megyében. A mentőcsoport létrehozásával olyan képességű csoport alakulhatna meg, amely hosszú távon képes lenne hozzájárulni a megyében bekövetkezett katasztrófahelyzetek gyors és hatékony kezeléséhez. Domokos László megyei elnök a közgyűlésen elmondta, hogy a közgyűlés egyhangú döntésével eldördült a startpisztoly, és októberben el is kezdődhet a mentőcsoport működése.

 

Kisebb struktúraátalakítást fogadott el a közgyűlés a Pándy Kálmán Megyei Kórházban

A testület tiltakozását fejezte ki a liberális oktatáspolitika ellen csatlakozva a Komárom-Esztergom megyei kezdeményezéshez 

 

Kisebb struktúraátalakítást fogadott el a közgyűlés a Pándy Kálmán Megyei Kórházban. Dr. Kovács József főigazgató-főorvos a témával kapcsolatosan elmondta, hogy olyan helyekre próbálják az ágyakat átcsoportosítani, ahol nem felelnek meg a minimumfeltételeknek, és azokról a területekről teszik át az ágyakat, ahol csak 50-60%-os a kihasználtság.

 

26 igennel és 4 tartózkodással csatlakozott a testület a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés kezdeményezéséhez, amely tiltakozik Magyar Bálint és Sándor Klára országgyűlési képviselők azon javaslata ellen, amelyben a közoktatási törvény módosítását célozzák meg. A nyolc osztályos gimnáziumok megszüntetését is megcélzó javaslat ellen azért lépett fel a közgyűlés, mert az a magyar közoktatási rendszer szétbomlasztására és maradék teljesítményének a felszámolására tör.

 

Dr. Biri István főjegyző hosszú éveken át stabil, kiszámítható hivatali működést biztosított

Balról: Farkas Zoltán alelnök, Domokos László elnök, Dr. Biri István főjegyző 

 

A közgyűlés záró momentumaként a testülethez benyújtott írásbeli bejelentés alapján dr. Biri István főjegyző 42 évi munka után kérte a közszolgálati jogviszonyának 2009. szeptember 30-val történő megszüntetését. A kérelmet a közgyűlés egyhangúlag fogadta el, egyúttal döntött a megüresedő helyre szóló pályázati kiírásról is. Domokos László megyei elnök megköszönte a hivatalvezető munkáját és elmondta, hogy a főjegyző hosszú éveken át stabil, kiszámítható hivatali működést biztosított, és mindenkivel együttműködésre törekedett.

 

Forrás: Békés Megyei Önkormányzat-G.T.

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet

 

Szóljon hozzá a fórumon!: Csökkenteni kell az aszálykárokat