Doboz

Doboz nagyközség - Hírek

Az M44-es útról is egyeztetnek Aradon a Békés-Arad Megyei Vegyes bizottság tagjai

Az M44-es útról is egyeztetnek Aradon a Békés-Arad Megyei Vegyes bizottság tagjai

Az M44-es gyorsforgalmi út Arad-Nagyvárad gyorsforgalmi útra való kapcsolódásáról is egyeztetnek Aradon április 9-én a Békés-Arad Megyei Vegyes Bizottság következő ülésén. Ezen kívül szó lesz még a közös programokról, melyek a HURO 2007-2013 program keretében valósulhatnak meg. A résztvevők megoldást keresnek a már évek óta a Száraz-ér ökológiai vízutánpótlásának lehetőségére, a Száraz-ér melletti területek öntözővízzel történő ellátására és a Maros hordalékkúp egyre égetőbb felszíni vízutánpótlásának biztosítására.

Több éves előkészítési folyamat eredményeként 2008. végén kerültek kiírásra a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program első pályázatai, amelyek egy- illetve kétkörös pályázati folyamatban biztosítanak lehetőséget a határtérség együttműködési projektjeinek finanszírozásához.

A Békés Megyei Önkormányzat az elmúlt időszakban megújította, kiszélesítette együttműködését az Arad Megyei Tanáccsal, ennek keretében létrehozta az Arad-Békés Megyei Vegyes Bizottságot és annak a szakmai szervezetekkel kiegészített albizottságait. Az együttműködés egyik legfontosabb célja közös projektek megfogalmazása és előkészítése.

Az elmúlt időszakban több közös projekt kidolgozása és pályázatra való benyújtása történt meg, amelyekben a Békés Megyei Önkormányzat és intézményei vezető vagy együttműködő partnerként, Arad megyei szervezetekkel működik együtt.

Az M44-es gyorsforgalmi út Arad-Nagyvárad gyorsforgalmi útra való kapcsolódásáról is egyeztetnek Aradon (korábbi fotó)

Az M44-es gyorsforgalmi út Arad-Nagyvárad gyorsforgalmi útra való kapcsolódásáról is egyeztetnek Aradon (korábbi fotó)

 

1.A-B EXPO - Közös EXPO, közös PIAC - Gazdaság- és kereskedelemélénkítés Arad és Békés megyékben, amely projekt célja a határon átnyúló együttműködés kialakítása, piacok biztosítása.

2.Gyógyítás határok nélkül a Körös-Maros közben - Arad és Békés megye egészségügyi ellátása közös alapjainak megteremtése

A Békés Megyei Önkormányzat az elmúlt időszakban megújította, kiszélesítette együttműködését az Arad Megyei Tanáccsal (korábbi fotó)

A Békés Megyei Önkormányzat az elmúlt időszakban megújította, kiszélesítette együttműködését az Arad Megyei Tanáccsal (korábbi fotó)

 

A projekt céljai a két megyei kórház között működő betegellátás erősítése, közös infrastruktúra kiépítése, fejlesztése, egymás kapacitásainak kölcsönös, optimális kihasználása, a sürgősségi ellátás koordinálása a két kórház által ellátott határmenti területeken.

3. Tervezzük a fiatalok felkészítését a „civil" életre, közösségfejlesztés, ismeretbővítés, esélyegyenlőség biztosítása mellett.

4.Tanácsadói hálózat kialakítása a magyar-román vállalkozások részére

A gazdasági erősítésen belül a határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása az átfogó cél, ezen belül pedig a kis-és középvállalkozói szektor kapcsolatának elősegítése a határ két oldalán.

5.A határmenti üzleti élet innovációja és védelme klaszter stratégiával - AREA

Vezető partner: Szent István Egyetem Tessedik Sámuel Egyetemi Központ, amely kutatási eredményekhez, információs és képzési lehetőségekhez segíti a határmenti vállalkozásokat, de az önkormányzati és a régiós döntéshozókat segíti a klaszterpolitika kialakításában.

 

Forrás: Békés Megyei Önkormányzat

Feltöltő: Geist Tamás

 

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet

Szóljon hozzá a fórumon!: Az M44-es útról is egyeztetnek Aradon a Békés-Arad Megyei Vegyes bizottság tagjai-Békés megye, Arad, bizottsági ülés


Békés megye online: bekesmegye.com