Doboz

Doboz nagyközség - Hírek

Az Egészségügyi Miniszter továbbra sem kész a megegyezésre

Az Egészségügyi Miniszter továbbra sem kész a megegyezésre

2007-ben az egészségügyi miniszter úgy rendelkezett, hogy a Pándy Kálmán Kórház kapacitását 230 ággyal csökkenti, és a Tüdőkórházban 76 aktív ágyat megszüntet. A határozat ellen a megyei önkormányzat eljárást indított, a Legfelsőbb Bíróság pedig múlt év decemberében igazat adott a megyének. Az Egészségügyi Miniszter azonban visszautasította a megegyezést, és ezt most írásba is foglalta.

Domokos László, Békés Megye Képviselő-testületének elnöke a bíróság kedvező ítéletének birtokában felkereste az Egészségügyi Minisztert, és egyeztetést kezdeményezett. A kompromisszum azonban meghiúsult, a miniszter úr nem kívánt segítséget nyújtani, amit most Domokos Lászlóhoz címzett levelében újfent megerősített.

Részlet a levélből:

„A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által meghozott ítélet nem tartalmaz sem kárpótlási, sem kártérítési kötelezést, és az ítéletek nyomán kialakult jogi helyzet nem is alapoz meg kompenzációs kötelezettséget.”

Békés Megye Képviselő-testülete azonban kiáll igaza mellett, ezért legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy újbóli jogi lépésre szánja el magát.

A miniszter úgy véli, nem keletkezett kár, és nincs kártérítési felelősség sem, mivel ennek jogi feltétele a jogellenes károkozás, a kár bekövetkezése és a kettő közötti ok-okozati összefüggés. Az adott ügyben viszont ezen feltételek mindegyike hiányzik.

 

 

 

 

 

Részlet a levélből:

„A Legfelsőbb Bíróság ítéletében nem azt állapította meg, hogy az un. ágyszám-leépítés jogszabályellenes, hanem kizárólag azt állapította meg, hogy a meghozott érdemi határozat nem kellő mértékben tett eleget a határozat meghozatalára irányadó eljárási szabályoknak.”

Véleményük szerint csupán a határozatot hozó követett el mulasztást, mivel a határozattal kapcsolatos egyedi indoklási kötelezettségének nem tett eleget. A Békés Megyei Önkormányzat azonban ezt nem fogadja el, további lépéseket kezdeményez.

A megye célja az elmúlt időszakra vonatkozó kártérítés, és az idei évtől kezdődő báziskorrekció elérése.

Megyénk vezetői bíznak abban, hogy a gyorsított bírósági eljárás eredménye már a nyár elején megszülethet. Ezt követően valósulhat meg az egyeztetése annak, hogy a kormány a bíróság által megítélt pénzösszeget hogyan juttatja el a megyének, illetve a kórháznak.

 

Forrás:CsabaTV

Békés Megyei Önkormányzat – MCOnet

Szóljon hozzá a fórumon!: Az Egészségügyi Miniszter továbbra sem kész a megegyezésre


Békés megye online: bekesmegye.com