Doboz

Doboz nagyközség - Hírek

A megyegyűlés kiáll a Gyulai Húskombinát és az M44 mellett

A megyegyűlés kiáll a Gyulai Húskombinát és az M44 mellett

Összefogást sürget a Békés Megyei Közgyűlés a válságban lévő Gyulai Húskombinát megmentéséért, és egyhangúlag támogatja a gyár helyzetének konszolidálását szolgáló kezdeményezéseket, erről is döntött a képviselő-testület a május 22-i közgyűlésen. Napirendre került az M44-es gyorsforgalmi út is, Domokos László megyei elnök bejelentette, hogy a megyei önkormányzat megelőlegezné a kormánynak az elvonások következtében hiányzó 2 milliárd forintot. A közgyűlés felhatalmazta a megyei elnököt, hogy tárgyalásokat folytasson a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviselőivel az M44-es számú főút teljes nyomvonalán történő régészeti ásatások megvalósulásáról.

Közreműködő partnerként a saját telephely megőrző programjának részeként lépne fel a megyei önkormányzat a Gyulai Húskombinát helyzetének stabilizálásáért, tájékoztatta a közgyűlést a megyei elnök. Domokos László kiemelte, hogy nem szabad hagyni a nagy múltú húskombinát elsorvadását és az ott dolgozó mintegy 450 fő munkahelyének veszélyeztetését. Békés megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programja kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy minél eredményesebben tudjanak fellépni a megyében kialakult pénzügyi, gazdasági válság mérséklésében, a megyében működő vállalkozások, telephelyek, munkahelyek megőrzésében, a gazdaság élénkítésében. Az ülésen Dr. Görgényi Ernő gyulai képviselő is megjelent, hogy felkérje a megyei közgyűlés tagjait a Gyulai Önkormányzattal való együttműködésre. Beszédében elmondta, hogy a húskombinát válsága a vállalat nehézségei mellett társadalmi probléma is, ezért kérték a kormány támogatása mellett a megyei közgyűlés segítségét is. Dr. Sánta Endre megyei képviselő sajnálatosnak nevezte, hogy az agráriumon belül a húsipar hanyatlása továbbra is tart, és beszédében rámutatott arra, hogy Magyarországon nincs hatékony piacvédelem, csak ígéreteket tesznek rá. Tóth Imre kiemelte, hogy a húskombinát megszűnésével egy nagyon fontos láncszem szűnne meg a termelésben, amellyel csökkenne a termelők, állattartók szerepe a termelésben. Dr. Nagy Béla javaslatot tett arra, hogy a megyei termékeket és gasztronómiai fesztiválokat jobban népszerűsítsék, és elősegítsék piacra jutásukat. A közgyűlés az egyeztetést követően egyhangúlag döntött arról, hogy támogatja a Gyulai Húskombinát Zrt. helyzetének konszolidálását szolgáló kezdeményezéseket és felhatalmazza a megyei elnököt, hogy a kritikus helyzet feloldását eredményező döntések mielőbbi meghozatala érdekében folytasson tárgyalásokat a tulajdonossal, Gyula Város Önkormányzatával, az illetékes állami szervekkel, valamint a finanszírozó pénzintézetekkel.

 

Dr. Görgényi Ernő a Gyula Város Önkormányzatának képviselője

 Dr. Görgényi Ernő gyulai képviselő együttműködésre kérte a megyegyűlés tagjait

 

Az M44-es gyorsforgalmi út idei évre szánt 2,5 milliárd forintjából kétmilliárdot von el a közlekedési minisztérium. A döntés alapján leállnának a megkezdett terület-kisajátítások, és ki tudja, hány évig tolódik a gyorsforgalmi út építésének elkezdése Kondoros és Tiszakürt között. Domokos László a közgyűlésen hangsúlyozta, hogy minden Békés megyei polgár érdeke, az M44-es út megépítése, mert csak így van számos településnek esélye az elérhetőségre és a versenyképességre. Hamza Zoltán megyei képviselő Békésszentandrás polgármestere felhívta a figyelmet arra, hogy a települést kettészelő úton 24 óra alatt több mint 15 ezer jármű halad el, ezért a nagyközség lakosai minden egyes átkeléssel életveszélynek teszik ki magukat. Ezért felháborítónak nevezte, az M44-es gyorsforgalmi út fejlesztésének késleltetését, hiszen már 2003-ra ígérték a településnek az elkerülő szakasz megépítését.

 

Békés megye szempontjából stratégiai kérdés a 44-es számú gyorsforgalmi út megléte.

 A megyei képviselők egyhangúlag álltak ki a Gyulai Húskombinát és az M44-es mellett

 

A hozzászólásokat követően a megyei közgyűlés egyhangúlag arról döntött, hogy felhatalmazza a megyei elnököt tárgyalások folytatására a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviselőivel az M44-es számú főút teljes nyomvonalán történő régészeti ásatások megvalósulásáról. A régészeti ásatások zökkenőmentes folytatása érdekében a Békés Megyei Önkormányzat az erre vonatkozó szolgáltatás költségeit megelőlegezné és ezt a feladatot a területileg illetékes intézménye, a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága látná el. Az együttműködés keretében a régészeti ásatások finanszírozásának megelőlegezését a Békés Megyei Önkormányzat azzal a feltétellel vállalja, hogy amennyiben a forrás a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. rendelkezésére áll, akkor a megelőlegezett összeget megfizeti a Békés Megyei Önkormányzat részére.

Békés megye szempontjából stratégiai kérdés a 44-es számú gyorsforgalmi út megléte. Szerepe nemzetközileg is kiemelkedő, hiszen az útvonal határon túli vezetésével rákapcsolódhat a Román Köztársaság által tervezett román gyorsforgalmi úthálózatra.

 

Hosszas egyeztetés után a Békés városa és a megye által tervezett ingatlancsere került napirendre, melynek kapcsán Izsó Gábor polgármester hangsúlyozta, a kérésük az, hogy az oktatás, a szakképzés, a csere után is a meglévő szinten és volumenben maradjon meg Békésen.

 

Tájékoztató a Regionális Fejlesztés Operatív Programok Irányító Hatósága munkájáról

 Forgács Barnabás, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárának tájékoztatója

 

A megyegyűlésen ez alkalommal a képviselők két tájékoztató hallgathattak meg. A Regionális Fejlesztés Operatív Programok Irányító Hatósága munkájáról elhangzott tájékoztatót Forgács Barnabás, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára előadásában. Az államtitkár kifejtette, hogy a jövőben az agrár-környezetgazdálkodás kerül előtérbe, a nyár végén, pedig további programok indulnak útjukra, többek között a fiatal gazdálkodók, az öntözésfejlesztés és az állattartók támogatása. A közgyűlés egy tartózkodás mellett tudomásul vette a tájékoztatót.

 

Beszámolt még tevékenységéről a Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár is, Dr. Kissné dr. Bori Klára igazgató képviseletében, melyet a közgyűlés tagjai egyhangúlag vettek tudomásul.

 

Forrás: Békés Megyei Önkormányzat-G.T.

 

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet

 

Szóljon hozzá a fórumon!: A megyegyűlés kiáll a Gyulai Húskombinát és az M44 mellett