Doboz

Doboz nagyközség - Hírek

A határon átnyúló projektek és az M44-es út is napirendre került Aradon a Békés-Arad Megyei Vegyes Bizottság ülésén

A határon átnyúló projektek és az M44-es út is napirendre került Aradon a Békés-Arad Megyei Vegyes Bizottság ülésén

Az M44-es gyorsforgalmi út Arad-Nagyvárad gyorsforgalmi útra való kapcsolódásáról egyeztettek Aradon április 9-én a Békés-Arad Megyei Vegyes Bizottság ülésén. Ezen kívül szó volt még a határon átnyúló közös programokról, amelyek a HURO 2007-2013 program keretében valósulhatnak meg. A résztvevők megoldást kerestek a már évek óta a Száraz-ér ökológiai vízutánpótlásának lehetőségére, a Száraz-ér melletti területek öntözővízzel történő ellátására és a Maros hordalékkúp egyre égetőbb felszíni vízutánpótlásának biztosítására is.

A vegyes bizottsági ülésen Iotcu elnök tájékoztatott arról, hogy az Arad-Nagyvárad gyorsforgalmi út fejlesztése csúszik, később fog elindulni, viszont akkor magasabb műszaki tartalommal, autópálya szintű kiépítettséggel. A két fél megállapodott abban, hogy közös levélben kérik a két ország kormányát a határmetszéspont kijelölésére.

 A Maros hordalékkúpból történő vízátvezetés témájában már jó szakmai együttműködés alakult ki

A Maros hordalékkúpból történő vízátvezetés témájában már jó szakmai együttműködés alakult ki


A Száraz-ér kapcsán csak érintőlegesen tárgyalt a két fél a témáról. A román fél elmondta, hogy az alapvető problémát a Maros változó vízállása okozza. A folyó hajózhatóvá tételére (ami ezt a problémát is kezelte volna) korábban voltak tervek, de ezek nem valósultak meg. Az előzetes javaslatnak megfelelően a bizottság kérte az illetékes szakbizottságát, hogy részletesen tárgyaljon a témáról egy külön albizottsági ülésen, majd ezt követően számoljon be a vegyes bizottságnak. Ezt követően kérheti a vegyes bizottság a Román-Magyar Vízügyi Vegyes Bizottságot, illetve a két ország kormányát a fejlesztéshez szükséges lépések megtételére, mivel ez állami feladat mindkét országban.

 A Száraz-ér kapcsán csak érintőlegesen tárgyalt a két fél a témáról

A Száraz-ér kapcsán csak érintőlegesen tárgyalt a két fél a témáról


A határon átnyúló programokkal kapcsolatosan a két fél tájékoztatást adott egymás részére, a két megyei önkormányzat és intézményei által a Magyarország-Románia program lezárult kiírásaira benyújtott pályázatokról, és kinyilvánította szándékát a korábbiaknál is szorosabb együttműködésre, napi kapcsolattartásra a témában.

Az Arad-Nagyvárad gyorsforgalmi út fejlesztése csúszik, később fog elindulni, viszont akkor autópálya szintű kiépítettséggel

Az Arad-Nagyvárad gyorsforgalmi út fejlesztése csúszik, később fog elindulni, viszont akkor autópálya szintű kiépítettséggel

 

A Maros hordalékkúpból történő vízátvezetés témájában már jó szakmai együttműködés alakult ki a Békés Megyei Vízművek Zrt. és az Arad megyei hasonló szervezet között. Ennek értelmében naponta 30.000 m3 víz átadására lenne lehetőség, ami nem zavarná Arad megye vízellátását. A tárgyban szándéknyilatkozatot írt alá a két fél, amelyben támogatják a program folytatását, és felkérik a két megyei vízmű vállalat vezetését, hogy a projekt előkészítését tovább folytassák, készítsenek megvalósíthatósági tanulmányt, amelyet a későbbiekben a két fél jóvá tud hagyni.

Az Arad-Békés Megyei Vegyes Bizottság következő ülése várhatóan 2009. júniusában kerül megrendezésre, Békés megyében.

Forrás: Békés Megyei Önkormányzat

Feltöltő: Geist Tamás

 

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet

Szóljon hozzá a fórumon!: A határon átnyúló projektek és az M44-es út is napirendre került Aradon a Békés-Arad Megyei Vegyes Bizottság ülésén


Békés megye online: bekesmegye.com