Dévaványa város

Dévaványa Város - Hírek

Tisztelt dévaványai Lakosok! - Házszámozás

Tisztelt dévaványai Lakosok! - Házszámozás

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletében szabályozta Dévaványa város közigazgatási területén a házszámozás rendjét. Ezen rendelet értelmében a házszámtáblát az épület utcai homlokzatán kell oly módon elhelyezni, hogy az a közterületről illetőleg az útról is látható legyen. Azon belterületi építési telkek esetében, melyen épület nem áll, a jelölést (a telek helyrajzi számát, vagy házszámát) a kerítésen, vagy a kerítés vonalában lévő oszlopon kell elhelyezni.

 

A számtáblák beszerzéséről és annak közterületről jól látható módon történő kihelyezéséről az ingatlan tulajdonosa (kezelője) saját költségén köteles gondoskodni.

 

A hiányzó és olvashatatlanná vált számtáblák évenkénti számbavételéről, ellenőrzéséről a polgármester a polgármesteri hivatal útján gondoskodik, aki a nem valós állapotnak megfelelő és nem megfelelő módon kifüggesztett számtáblák lecserélését a tulajdonos (kezelő) terhére elrendeli.

 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy aki a hiányzó számtáblák pótlásáról, az olvashatatlanná vált, nem a valós állapotnak megfelelő vagy nem megfelelő módim kifüggesztett számtáblák pótlásáról nem gondoskodik, szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.

 

A rendelet kihirdetése óta sok ingatlantulajdonos eleget tett leírt kötelezettségének, azonban még mindig van olyan ingatlan, ahol rendezetlenek a viszonyok. Kérjük Önöket, hogy ahol szükséges, a rendeletben leírtak szerint a házszámokat rendezni szíveskedjenek!