Dévaványa város

Dévaványa Város - Hírek

Felhívás

Felhívás

Az E.ON - Tiszántúli Zrt. felhívja a településen lévő ingatlantulajdonosok figyelmét a vonatkozó rendeletek szerinti  elektromos villamos hálózat vezetékeinek biztonsági távolságának betartására.

Biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs, dísz, vagy egyéb fa telepíthető, amely végleges kifejlett állapotában kisfeszültségnél 1,25 méternél, közép-feszültségnél 2 méternél jobban nem közelítheti meg az áramvezetőt.

 

 

A magáningatlanról kinyúló, nem megfelelő fákat, gallyakat az E.ON Zrt. az ingatlantulajdonos költségére eltávolíthatja. 

 

Közterületen a fák gallyazását, eltávolítását az Önkormányzat végzi.