Dévaványa város

Dévaványa Város - Vezető hírek

A működőképesség megtartása az egyik legfontosabb feladatunk - interjú Dévaványa polgármesterével

A működőképesség megtartása az egyik legfontosabb feladatunk - interjú Dévaványa polgármesterével
Békés megyei körképünk során bemutatjuk a megye jelentősebb településeinek régi-új polgármestereinek törekvéseit, terveit saját városukkal kapcsolatban, természetesen összhangban az új kormány elképzeléseivel. Pap Tibor, Dévaványa polgármestere is nyilatkozott lapunknak.
- Mire fekteti a fő hangsúlyt Dévaványa polgármestereként az elkövetkező  ciklusban?
- Elsősorban a már elért eredmények megtartása mellett akarunk többet, jobbat, színvonalasabbat nyújtani a Dévaványán élőknek, itt működő vállalkozásoknak, a közszférában foglalkoztatottaknak, a civil és a társadalmi szerveződéseknek egyaránt.Mindezt természetesen lehetőségeink, az önkormányzatokat érintő változások körülményei határozzák meg, melyeknek kereteiről csak elveket tudunk, a gyakorlati megvalósítás folyamata, a konkrét intézkedések meghozatala a jövőben fog megtörténni.A változó  körülmények, a feladatok és a hatáskörök tervezett újrarendezése között kell majd megtalálnunk azokat a lehetséges megoldásokat, amelyek számunkra a működtethető, fenntartható módon a legjobb alternatívát jelentik.

pap Tibor, Dévaványa polgármestere

A működőképesség megtartása az egyik legfontosabb feladatunk - interjú Dévaványa polgármesterével

A működőképesség megtartása, az intézményeink fenntartása, az ellátások folyósítása, a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja önkormányzati feladatainak végrehajtása a legfontosabb feladatunk. A működési célú források és kiadások közötti egyensúlyt ugyanakkor továbbra is meg kell tartanunk.Az önkormányzati vagyont meg kell őriznünk, lehetőségeink szerint törekednünk kell a gyarapítására is. El kell kerülnünk továbbra is a vagyonfelélést.

A gazdálkodásunkkal elő kell teremteni a fejlesztésekhez szükséges fedezetet is, ami a hazai és a még meglévő uniós pályázati források önerő részét jelenti. A tisztán önerőből történő fejlesztést csak elengedhetetlenül szükséges esetben lehet felvállalni.A meglévő  kötvényforrásokból képzett fejlesztési tartalékunkat minél nagyobb pályázati támogatásokhoz és a már tervbe vett beruházások megvalósításához kell felhasználni.A gazdálkodásunknak egyszerre kell a költségtakarékosságot, a szakmai célszerűséget szolgálni. Mindig gondolnunk kell arra, hogy önkormányzatunk a város legnagyobb foglalkoztatója az átlagosan 330 fős létszámával, akikért közvetlenül is felelősséggel tartozunk.

Dévaványa

Mindig gondolnunk kell arra, hogy önkormányzatunk a város legnagyobb foglalkoztatója - véli Pap Tibor

- Mely fő  beruházások, fejlesztések a legsürgetőbbek?
- A jelenleg folyamatban lévő beruházásaink befejezése, a hozzájuk elnyert támogatások lehívása szinte azonnali feladat a fürdő porta- és kiszolgáló épületénél, valamint az iparterületi üzemcsarnoknál. A garanciális kötelezettség keretében történő kijavítás a sportpályánál.Eredményes pályázatainknak köszönhetően folytatódhatnak fejlesztéseink a szennyvízcsatornázás, a csapadékvíz-rendezés és a szociális lakásállomány növelése terén. A 8-10. sz. szennyvízöblözetben a társulat szervezéskor figyelembe vett program és a KEOP-os pályázati feltételek miatt támogatható műszaki tartalom közötti eltérést a megvalósítás során kezelni kell. A bérlakásoknál pedig a II. Széchenyi Terv forráslehetőségeit is meg kell próbálnunk bevonni.

A beadott pályázataink sikerétől függően indíthatjuk a brikettáló üzem építését, az intézményi épületek energia-megtakarítást is célzó felújítását, a fürdőnél az ifjúsági tábor és kemping kialakítását, a Művelődési Ház udvarán lévő közösségi tér továbbfejlesztését.Meg kell indítanunk a város rendezési tervének felülvizsgálatát és döntenünk kell a forrás és a pályázati lehetőségek függvényében a már előkészített és részben meg is valósított fejlesztéseink folytatásáról.Így a Sport-Kisújszállási úti kerékpárút építéséről, a városközpont rekonstrukciójának folytatásáról, a belterületi úthálózat fejlesztéséről, a járdarekonstrukciókról, a még fel nem újított csapadékvízrendszer elemek megvalósításáról. A piactér rendezéséről, a fürdő fejlesztéséről sem mondhatunk le. A szennyvízrendszerünk – elsősorban a telepünk – hatékonyságnövelésével is foglalkoznunk kell. A többfunkciós sportlétesítmény és a „Varázskapu Projekt” keretében elképzelt vendéglátó egység szálláshely kialakítás lehetőségeit figyelnünk kell. Az új városháza építést legalább a rendezési terv szerinti helybiztosítás és tervpályázati kiírás szintjéig elő kellene készíteni.

Dévaványa

A jelenleg folyamatban lévő beruházásaink befejezése, a hozzájuk elnyert támogatások lehívása szinte azonnali feladat

Reméljük, hogy az uniós és a hazai pályázati források lehetőségeket biztosítanak ezek közül minél több fejlesztés kivitelezéséhez.A társulásban megvalósítandó fejlesztéseinket – melyek előkészítése is folyamatban van – szintén folytatnunk kell. Erre az ivóvízminőség-javító és a hulladéklerakók rekultiválására vonatkozó regionális program ad lehetőséget, másrészt az uniós normáknak való megfelelési kötelezettség pedig kényszerít bennünket. Ha újra lesz központi ágazati forrás és regionális kiegészítés, folytatni kell a Térségi Válságkezelő Program keretében indított intézményi felújítást a kistérségi társulásban fenntartott családsegítőnknél.


- A kormánytól miben vár esetleg együttműködést, segítséget?
- Az önkormányzat-állam közötti feladatellátás, munkamegosztás mielőbbi tisztázását. Az önkormányzati teendőkhöz szükséges forrásokhoz jutás biztosítását. A pályázati rendszer egyszerűbbé, gyorsabbá tételét. Az elnyert támogatások megvalósítást segítő finanszírozását. Végül, de nem utolsó sorban az állami működtetésű, fenntartású infrastruktúra és szolgáltatás-biztosítás színvonalának javítását.


MCOnet-Kovács Tünde