Dévaványa város

Dévaványa Város - Hírek

Tájékoztató a X. Dévaványai Dobfesztivállal kapcsolatos döntéshozatalról

Tájékoztató a X. Dévaványai Dobfesztivállal kapcsolatos döntéshozatalról

A Képviselő-testület a legutóbbi dobfesztivál óta ülésein folyamatosan és visszatérően foglalkozott a X. Dévaványai Dobfesztivál megrendezésének lehetőségeivel, számba véve a feladatokat és keresve a legjobb megoldást.

 

 

 

A testület a 2011. április 19-ei ülésén határozatot hozott arról, hogy fontosnak tartja, hogy a közel évtizedes múltra visszatekintő dobfesztivál-sorozat ne szakadjon meg, a rendezés körül felmerült nehézségek ellenére sem.

 

A budapesti West Balkán szórakozóhelyen történt tragédiát követő jogszabályváltozások miatt a fesztivált a strandfürdő területén nem lehet az eddigiek szerint megtartani, csak önkormányzati szervezésben (a strandfürdő működési engedélyében foglaltak szerint a fürdő egyidejű legnagyobb terhelhetősége 292 fő, a megengedett napi terhelhetőség, amikor a vendégek változnak 680 fő. Az elmúlt évben a fesztivál legforgalmasabb napján több mint 1.200 jegyet adtak el, amelyben nincs benne a vendégek, a fellépők, a szervezők, a rendezvényt felügyelők száma, vagyis a napi terhelhetőség többszöröse állt fent. Ezen túl a rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában - az ehhez szükséges kérelem tartalmazza a jogszabályban meghatározott terveket, szabályzatokat, dokumentációkat, stb - tartható, melynek kiadása jegyzői hatáskörbe tartozik, illetve azt megelőzi több szakhatósággal együttesen lefolytatott vizsgálat is.

A szervezőnek többek között gondoskodni kell a rendezvény biztosításáról, mentő eset-kocsiról a megfelelő személyezettel, szakértő által készített időjárás előrejelzésről, stb. vagyis megállapítható, hogy a rendezvény szervezése igen bonyolult, szinte ellehetetlenült.

 

Ennek ellenére a Képviselő-testület az önkormányzati rendezés lehetőségeit és feltételeit bemutató tervezet elkészítéséről döntött, melynek elkészültét követően határoz arról, hogy a városi rendezvény-sorozat eseményeként önkormányzati szervezésben miként kerülhet megtartásra a X. Dévaványai Dobfesztivál. A munkában résztvevők 2011. május 12-én informális megbeszélésen egyeztettek a megrendezés lehetőségéről. Az elhangzottak alapján a dobfesztivál kizárólagosan a dévaványai önkormányzat szervezésében kerülne megrendezésre a Strandfürdő területén, illetve a mellette lévő sportpálya - a labdarúgópályát nem érintő - füves részén. A terület nagyságának akkorának kell lennie, hogy befogadóképesség szempontjából 1 fő/3 m2 terület nagysággal számolva elegendő legyen a résztvevők, a felállított színpad és sátrak számára. Egyeztettek továbbá a személyi, tárgyi, technikai feltételekről (pl: fellépők díjazása, biztonsági őrzés, egészségügyi személyzet, esetkocsi, hangtechnika, villamos hálózat kiépítése, marketing jogvédő és szakértői szervezetek díja, szemétszállítás), mely alapján megközelítőleg 4.000,- eFt lenne a fesztivál költsége, ezzel szemben a bevételi oldalon az ígért szpon-zoráción túl csak kalkulált összegeket lehet feltételezni - figyelembe véve pl: az időjárást, ezzel összefüggően a részvevők létszámát, stb. - mely a legjobb esetben sem haladja meg a 2-2.500,- eFt-ot.

 

A Képviselő-testület az önkormányzat gazdasági helyzetére és a folyamatosan jelentkező költségvetést terhelő kiadásokra - pl: szociálisan rászorult gyermekek nyári étkeztetésére - figyelemmel amellett döntött, hogy nem kíván részt venni a dobfesztivál megszervezésében azzal, hogy a Dobfesztivál Egyesület céljaival egyetért, és a jogszabályi keretek között támogatja az esemény megrendezését.