Dévaványa város

Dévaványa Város - Hírek

Középiskolai hírek - 2011. május

Április 29-én pénteken, a dévaványai utcákon vidám diákcsoportra figyelhettek fel a járókelők, Ők a bolondballagók voltak. 10 órakor indultak a középiskolából az osztályok, mókás öltözékükkel vidámságot csempésztek a dolgos és fáradt péntekbe. Az osztályfőnökök is jelmezbe öltöztek, és így kísérték az általános iskolákba, a gyakorlati helyekre a jókedvű csapatokat. Mindenhol várták őket és nagy sikerük volt, ajándékkal kedveskedtek nekik, illetve vendégül látták őket. 12:30-koraz iskolaudvaron emlékfa ültetéssel fejeződött be a bolondballagás.

 

 

Április 30-án 9 órakor napfényes időben zajlott a középiskolai ballagási ünnepség. Ez az az esemény, amelyen mindenki meghatódott. Tanár, szülő, diák egyaránt, az elmúlt évek örömére, bánatára, a búcsúzásra gondolt. A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény igazgatója, Zámbó András is köszöntötte az ünnepelteket, kérte őket, hogy örökre őrizzék meg emlékeikben az alma matert. A rendezvény legmeghatóbb pillanata a Farkas Ildikó-díj átadása volt, melyet 2011-ben alapított a fiatalon elhunyt kolléganő emlékére a középiskola tantestülete és Farkasné Tandi Ildikó. Az első jutalmazott Farkas Péter 12. A osztályos tanuló, aki kiemelkedő idegen nyelvi tanulmányaival érdemelte ki a díjat. A megható pillanatok után a végzősök színes léggömböket engedtek a magasba és gondoltak valami szépet, valószínű sokan egy sikeres záróvizsgát kívántak maguknak. A végzősök nevében Zsombok Henrietta, az alsóbb évfolyamosok nevében pedig Simon Róbert búcsúzott.

 

A szombati ballagás élménye még áthatotta a gondolatokat, de hétfőn már új feladatok vártak a diákokra, megkezdődtek az érettségi vizsgák. A dévaványai középiskolában május 2-án 23 diák kezdte meg írásbeli magyar középszintű érettségi vizsgáját. Kötelező még a magyaron kívül matematikából, történelemből és idegen nyelvből írásbeli érettségi vizsgát tenniük. Népszerű választott vizsgatárgyak a földrajz, biológia, informatika és testnevelés. Az utolsó írásbeli vizsga május 16-án volt informatikából. A szakmunkás vizsgák május 17-én kezdődtek szintén az írásbeli résszel.

 

Szakmai vizsgákat az idei évben először tesznek minden szakmából a modul rendszerű vizsgarend szerint tanulóink. Az új rendszerben a hagyományos vizsgatevékenységek, mint az írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarész mellett interaktív tevékenység is szerepelhet a vizsgarendben. Hároméves képzési rendben tanuló fodrász (5 fő) és szobafestő- mázoló és tapétázó (8 fö) tanulóink három, míg a kétéves időtartamú élelmiszer- és vegyi áru eladók kettő vizsgatevékenységgel adnak számot megszerzett tudásukról.

 

A vizsgafeladatok időtartama szakmánként és tevékenységenként igen változó. Leghosszabb ideig festőink vizsgája tart: három napon keresztül (17,5 órás összes gyakorlati résszel) mu­tatják be festési, mázolási, tapétázási és plakátragasztási megszerzett ismereteiket. Míg a szakmunkás bizonyítványok kiadására június elején kerül sor, addig a kétszintű érettségi miatt az érettségizők majd június második felében fejezik be szóbeli vizsgáikat, s lépnek ki végzettként a nagybetűs életbe. Sikeres vizsgát kívánunk minden végzősnek!

 

„Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok Még szebb jövő, még dúsabb jutalom, S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég. Szeretetünk is hadd legyen ajándék."

Versünnep a Farkas Gyula Közoktatási Intézményben

 

 

Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény békési egységében április 6-án a „Szállj költemény, szólj költemény” megyei szavalóversenyt a Család éve jegyében, illetve június elején a Nemzeti Összefogás napja alkalmából is hazafias verseket előadásával emlékezünk e jeles eseményre. Az előbbi rendezvényen Dévaványáról az AMK Ványai Ambrus Általános Iskola, a Szügyi Dániel Református Általános Iskola és az FGYKI dévaványai oktatási egységének gimnazistái képviselték a település versszerető ifjúságát, míg az utóbbi csak középiskolások részére került megrendezésre.

 

Az áprilisi versenyt Kónya István, a Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg. Ezután a középiskolások kötelező verssel léptek a zsűri elé. Rab Zsuzsa Vaspántok című műve nagyon nagy kihívást jelentett a versenyzőknek, de mindenki jól értelmezte és mély átéléssel adta elő. A következő fordulóban az általános iskolásokért izgulhattunk. A diákok szépen, kifejezően szavalták el a választott verseiket. A harmadik fordulóban a középiskolások mondták szabadon választott verseiket. A zsűrinek, melynek tagjai Szenté Éva (színművész), Seregi Zoltán (a Jókai Színház rendezője), Erdősné Sági Mária (könyvtárvezető) nem volt könnyű dolga. A versszerető közönség nagy örömére a versenyen sok közismert és kevésbé ismert, szép vers hangzott el az édesanyákról, a barátságról, a szerelemről. Mindenki türelmetlenül várta az eredményhirdetést. A résztvevők okleveleket kaptak, a díjazottak pedig még könyvjutalmat is. A dévaványai csapat különösen örült, hogy a Szügyi Dániel Református Általános Iskola tanulóinak sikerült az 5. és 6. helyezést „elcsípniük” a rangos mezőnyben.

Gratulálunk a résztvevő tanulóknak a szép produkciókért! Szeretnénk köszönetet mondani a felkészítő és a kísérő kollégáknak! Reméljük, hogy kellemes élményt jelentett mindenkinek a költészet varázsában eltöltött szép délelőtt.

 

 

A Nemzeti Összefogás Napjára megrendezett emlékverseny e lapszám megjelenése idején zajlik. Középiskolánkat több tanuló képviseli egy - egy kötelezően választható Babits Mihály verssel és egy szabadon választott hazafias lelkületű költeménnyel. Számukra is sok sikert kívánunk!

 

 

Csaba – EXPO

 

Május 19-22. között tizennyolcadszor nyitotta meg kapuit a látogatók előtt a Csaba Expo. Megyénkben ezen a fórumon mutatják be magukat a gazdasági élet és a vállalkozások képviselői. A cégek színvonalas környezetben versenyképes árakkal kínálják termékeiket a fogyasztóknak. A megyei fenntartású oktatási in­tézmények is bemutatták szolgáltatásaikat, portékáikat az érdeklődőknek. A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény dévaványai oktatási egysége pénteken mutatkozott be. Schwarcz Júlia és Kardos Erika 4 diákkal együtt népszerűsítette a középiskolában folyó fodrász, kereskedő, női szabó és utazás - turizmus képzést. Az ízlésesen berendezett pavilonban fotókon és szórólapokon mutatták be az intézmény dévaványai vendégházat és békési tanszállodáit. A diákok szórólapokat adtak az érdeklődőknek a felnőttképzésről, a gimnáziumi és szakképzési oktatásról. Sok látogatónak tetszettek a női ruhák, párnák, terítők és a fodrász szakmát népszerűsítő befésült babafejek.

A Csaba Expón a kiállítók és a látogatók egyaránt hasznosan töltötték el az időt, mindenki kellemesen kikapcsolódhatott ezen a szép májusi hétvégén.

 

 

Szépül az iskolánk!

 

A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény dévaványai oktatási egységében a festő szintvizsgákat az osztálytermek szépítésével köti össze az iskolavezetés. Ebben a tanévben a ballagásra készült el a 12.-es gimnazisták terme, a 14-es tanterem. A ballagáson megjelent vendégeknek is feltűnt a frissen festett pasztell sárga fal és tapétás lábazat az igényesen, ízlésesen alkalmazott dekorléces technika. A 12.-es festő tanulók és szakoktatójuk, Ballá Sándor munkáját dicsérte az osztályterem szépsége. Természetesen ezek után a festők szintvizsgája csak jóra és jelesre sikerülhetett.

 

A 9.A osztály tantermének kifestésé a 11 ,-es festők szintvizsga feladata lett. A narancssárga olajlábazat és sárga fal szintén nagy sikert aratott a tanulók és a nevelők körében egyaránt.

Természetesen a vizsgaelnök is elismerően nyilatkozott a munka minőségéről.

A vizsgák előkészítésében Ballá Sándor szakoktató munkáját Kónya András szakoktató is segítette, aki díszítési technikákkal és alkalmazásokkal, sok új ötlettel járult hozzá a szintvizsgák sikeréhez. A bonyolult munkamenetet Jakus János koordinálta, aki sokéves szakmai tapasztalatával fogta össze a vizsgázók, a felkészítők feladatát. Az esztétikai élmény és a vizsgaeredmény sikerén túl így sikerült megszépíteni iskolánk két emeleti tantermét. Napjaink szakoktatásának egyik legfontosabb követelménye a precizitás, a funkcionalitás és a szaktudás, amelyeket a festő tanulók és szakoktatók sikeresen mutattak be a szintvizsgán

 

 

 

Szépül az iskolánk!: Ahogy a diákok látják

 

Amikor osztályfőnökünk, Schwarcz Júlia közölte egy hétfő reggel, hogy menjünk át a szomszédos terembe tanulni, nem értettük, mi is ennek a teremcserének a lényege. De valami jó dologra gondoltunk, nem is csalódtunk. Osztálytermünkben a 11.-es festők kezdtek el dolgozni, mint később megtudtuk: gyakorlati szintvizsga feladatuk az lett, hogy javítsák ki és fessék le a falakat osztálytermünkben. Egy hét elteltével frissen kifestett, kellemes sárga színű és különleges márványos díszítésű lábazatban gyönyörködhetünk.

Köszönjük a festő tanulóknak és szakoktatóknak munkájukat. Sikeres vizsgát kívánunk nekik!

A 9.A osztály

 

 

 

Rendkívüli eredmények a szintvizsgákon

 

Már az előző hírlapszámokban beszámoltunk arról, hogy az idei vizsgaidőszakunk bővelkedik vizsgaeseményekben. E korábbi híradások idején azonban nem gondoltuk, hogy rögtön az első vizsgazáró eseményen rendkívüli és kiváló vizsgaeredményekről számolhatunk be!

Mind tanulóink, mind oktatóik erőt, energiát, időt nem kímélve készültek a szakmai vizsgák előtti, a diákok köztes tudását felmérő szintvizsgákra. Ezekre minden évben a Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében kerül sor.

 

A jelen tanév különlegességének az az oka, hogy a négy, illetve az ötéves szakképzési rendben tanuló diákok számára is, egy időben volt szükség e megmérettetésre. Természetesen az ötéves felkészítésben részvevők rutinosabban, magabiztosabban prezentálták tudásukat, hiszen gyakorlati képzésük óraszáma sokkal magasabb. Az alsóbb évesek viszont minden bizonnyal nagyobb energiát szántak a felkészülésükre, mivel a csoportok végső eredményei közel azonosra sikerültek. Akár a festők 4,5 illetve 4,4 átlaga, akár a fodrászok 4,4 és 4,2 eredménye, de még a női szabók 3,9 minősítése is magasan felülmúlja a tanulók iskolánkba érkezésekor hozott bemeneti tanulmányi értékeit.

Ballá Sándor festő, Gellai Zoltánné és Dr. Laczóné Kiss Ágota fodrász, illetve Nagy Éva és Pocsai Istvánné női szabó oktatóink munkájának köszönhetően nem csupán a diákok tanulási kedve sokszorozódik meg, hanem valóban szakmájukra, munkájuk minőségére igényes szakmunkássá válhatnak a tanulók.

Majdani szakmunkás vizsgájukhoz hasonló sikereket és eredményeket kívánunk mindannyiuknak!

 

 

 

Esti/ levelező tagozatos gimnáziumi felnőttképzés

 

A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény dévaványai oktatási egységében a 2011 -2012 tanévben esti /levelező képzést indítunk. A foglalkozásokat jól felszerelt tantermekben tartjuk. Intézményünkben sok audiovizuális eszköz, korszerű számítógéppark biztosítja a diákok sikeres érettségi felkészítését, az internet segítségével írásbeli próba érettségi feladatokkal készülhetnek a vizsgák írásbeli részére. Pedagógusaink évek óta bizonyítják szakmai rátermettségüket, hiszen nappali tagozatos diákjaink is sikeresen érettségiznek és tanulnak tovább az ország különböző felsőoktatási intézményeiben.

Érettségin a diákoknak kötelezően kell magyar, matematika, történelem és idegen nyelv tantárgyakból írásbeli és szóbeli vizsgát tenniük. Ezeken kívül egy kötelezően választott tárgyból is számot kell adni tudásukról. Iskolánkban korszerű számítógépekből álló szaktanteremben készülhetnek az informatika érettségire is. A tantárgy követelményei: szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációs grafika, adatbázis kezelés.

Érettségi választható tantárgyak közül nagyon népszerű a földrajz is. Természeti és általános társadalom-földrajzi ismeretükről adnak számot a diákok mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgarészeken.

 

A most induló képzésünkben nagy figyelmet fordítunk az idegen nyelv tanulására és tanítására: emelt óraszámban (heti 4 óra) készítjük fel a jelentkezőket idegen nyelvből. A sikeres érettségi után pedig nyelvvizsgára való felkészülés következik.

 

 

Bővebb információ: helyben Kardos Erika / Schwarcz Júlia Tel: 66/585-110,20/293-29-83, E-mail: devavanya@fgyki.hu

 

 

 

 

FGYKI fodrász műhely

 

Érdekli a legújabb frizuradivat? Szeretne megszépülni? ml megvalósítjuk álmai frizuráját.' Keresse fel tanműhelyünket!

 

Kedvező áron kínáljuk szolgáltatásainkat szakképzett gyakorlati oktatók irányításával. Szolgáltatásaink a következők: -férfi, -női, -gyermek hajvágás, -dauer, -festés, -szárítás, -berakás    

 

 

Bejelentkezni nem szükséges, a nyitvatartási idő alatt bármikor állunk rendelkezésükre! júniusban minden héten akciókkal kedveskedünk vendégeinknek. Cím: Dévaványa, Hunyadi út 105. Tel: 06-20/770-72-69