Címke: kórházi kápolna

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Találkozások Jézussal

A lelki táplálkozásban, a napi bibliaolvasásban nagy segítségünkre van, ha vezérfonalat vagy áhítatos könyvet használunk...