Békésszentandrás

Békésszentandrás - Hírek

Békésszentandrás önkormányzata is kiírta Ösztöndíjpályázatát

Békésszentandrás önkormányzata is kiírta Ösztöndíjpályázatát

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, méghozzá kétfélét.Az A típusút a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben, a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2012 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2013 őszén már nem áll fenn, úgy a 2013/2014. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Bursa Hungarica

Békésszentandrás önkormányzata is kiírta ÖsztöndíjpályázatátA B típusú pályázatot a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára írja ki  Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata.
A pályázók köre:
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2013/2014. tanév első félévétől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.