Békés megye vezető hírek

Fontos, hogy az emberek tudjanak az Ülnök választásról - interjú Dr.Dávid Sándor főjegyzővel

Fontos, hogy az emberek tudjanak az Ülnök választásról - interjú Dr.Dávid Sándor főjegyzővel
Dr.Dávid Sándort, Békés megye főjegyzőjét a 2011.tavaszán esedékes Bírósági Ülnök választással kapcsolatban kérdeztük.
- Az országban idén tavasszal bírósági ülnököket választunk. Mit kell tudni erről?
- A Köztársasági Elnök tűzi ki az ülnök választás idejét, amelyet régebben népi ülnök választásnak hívtak. Utoljára 2007-ben volt ilyen választás, a jelenlegi ülnökök mandátuma

Dávid Sándor

2011.májusában jár le.Schmitt Pál az idei ülnökválasztást 2011. március 7. napjától -április 30. napjáig terjedő időtartamra tűzte ki. A megyei bíróságok ülnökeit a megyei közgyűlés választja meg. Békés Megye Képviselő-testülete várhatóan 2011. április 15-i ülésén választja meg a Békés Megyei Bíróság, valamint a Gyulai Munkaügyi Bíróság mellé az ülnököket,  a Megyei Bíróságon belül pedig  a Pedagógus ülnököket is.  A Megyei Bíróságra 9, a Munkaügyi Bíróságra 18, Pedagógus lnöknek pedig 3 ülnököt, összesen harmincat választunk.

- Mi az ülnökök feladata?
- Az ülnökök az igazságszolgáltatásban, a bírói munkában vesznek részt. Az ülnököknek  a bírósági  ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak. Bírói esküt is kell  tenniük, és az igazságszolgáltatásban való részvételükkel összefüggő

Békés megye

cselekmények tekintetében  mentelmi jog is megilleti megválasztásának idejére.

- Kik jelölhetnek ülnököket?
- A Békés Megyei Bíróság ülnökeit Békés megye területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, Békés megye területén működő helyi önkormányzatok és a társadalmi szervezetek, kivéve a pártok jelölhetik. Fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit Békés megyében működő általános iskolák és középfokú oktatási intézmények jelölik. A Munkaügyi Bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti szervei jelölik.

- Hogyan tudnak jelölni?
- Az önkormányzat honlapján található megtalálhatóak a megfelelő adatlapok és nyomtatványok, de a bíróságoknál és a megye önkormányzatainál is el lehet kérni az ehhez szükséges papírokat. A jelölést, valamint a jelölés elfogadását 2011. március 21-én 16 óráig lehet benyújtani Békés Megyei Önkormányzat Hivatalának Titkársági Osztályán

ülnök választás

(Békéscsaba, Derkovits sor 2. Megyeháza, A105. számú iroda)

- Kik lehetnek maguk a jelöltek?
- Ülnöknek jelölhető és megválasztható az, aki büntetlen előéletű magyar állampolgár, akinek választójoga van.  Fontos kitétel még, hogy a 30. életévét betöltse, de a 70. életévét még ne érje el. Más kritérium nincs

-Önnek, mint megyei főjegyzőnek milyen szerepe van mindebben?
- Jelenleg főként az a feladatom, hogy közzétegyem a választás részleteit, hiszen ezt mindenkihez szeretnénk eljuttatni. Felügyelni kell, hogy a hirdetmény kint legyen településeken és az emberek tudjanak róla, hogy van egy ilyen lehetőség, egy ilyen alkotmányos jog az ítélkezésben való részvételre, amivel élhetnek. Továbbá az egész választás előkészítése is, levezetése, koordinálása is az én feladataim közé tartozik. A büntetlen előélet bizonyításának igazolásához például  hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, és ha ezt a jelölt nem kéri be, akkor meghatalmazhatják Békés Megye Főjegyzőjét, hogy az ülnökválasztási eljáráshoz szükséges hatósági bizonyítvány beszerzése érdekében helyettük eljárjon.

MCOnet-Kovács Tünde

Békés Megye Online