Békés megye vezető hírek

Bemutatták az Arad és Békés együttműködésével készült „A vízből született táj” című könyvet – Békés megye, természetvédelem

Békés megye, természetvédelem – Jeles esemény házigazdája volt a Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény május 22-én: a mezőkovácsházi középiskolában mutatták be az Arad és Békés megye természeti értékeit reprezentáló könyvet. „A vízből született táj” című kétnyelvű kiadvány – melynek szerkesztője dr. Rakonczai János egyetemi docens – a két megye több éves együttműködésének újabb eredménye.
A könyv születésének előzményei: a Békés-Csanádi térség csodálatos természeti értékei számos települési önkormányzat közigazgatási területét érintik határon innen és túl. Mivel a helyi önkormányzatok törvény szabta kötelessége a természeti környezet védelme, a Békés Megyei Önkormányzat pályázat benyújtását határozta el ezen értékek feltárására, és egy színvonalas könyvben történő közreadására. Ehhez – az Arad Megyei Tanács javaslatára – a Maros Ártéri Tájvédelmi Parkot kérték fel partnerként. A célkitűzések megismertetésére két konferenciát szerveztek elsősorban Arad és Békés megye határmenti településeinek polgármesterei, településvezetői számára. A elsőn, tavaly szeptemberben Aradon a természeti értékeket mutatták be, most, Mezőkovácsházán, a projekt címét viselő „Békés-Csanádi Térség Természeti Értékei” konferencián pedig az elkészült kiadványt, amely az INTERREG IIIA Közösségi Kezdeményezés Program Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegro Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004–2006. évi támogatásával valósult meg.

Arad és Békés megye többéves együttműködésének számos látható jele van, jó példa erre a most megjelent könyv
Az elnökségi asztalnál (balról jobbra) Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, Szelekovszky László, dr. Rakonczai János, Domokos László, Buza Gavril, Suciu Vasile, Gabriel Herlo


A mintegy félszáz résztvevőt – köztük Buza Gavrilt, az Arad Megyei Tanács alelnökét, Domokos Lászlót, a Békés Megyei Közgyűlés elnökét, Suciu Vasile-t, az Aradi Erdészeti Igazgatóság technikai igazgatóját, Gabriel Herlo-t, a Maros Ártéri Tájvédelmi Park menedzserét, dr. Rakonczai János egyetemi docenst, Szelekovszky Lászlót, a Békés Megyei Önkormányzat nyugalmazott szak-főtanácsosát, Zahorán Józsefet, a Békés Megyei Önkormányzat környezet- és természetvédelmi főtanácsosát, a pályázat koordinátorát – Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a vendéglátó Hunyadi János Közoktatási Intézmény igazgatója köszöntötte Blaise Pascal gondolatát idézve: „Aki a mának él, füvet vet. Aki a jövőnek, fát ültet.”
Domokos László bevezetőben úgy fogalmazott, olyan rendezvény a mostani, ahol valódi partnerség jellemzi a résztvevőket a természet értékeinek megőrzésében, védelmében. Szólt az előzményekről, Arad és Békés megye elmúlt négy évben kialakult jó kapcsolatáról, a hosszabb távú együttműködésről, a közös projektekben való gondolkodásról, melyre az oktatástól az úthálózat fejlesztéséig számos területen van lehetőség. A cél – hangsúlyozta az elnök – képletesen és szó szerint is az utak kiépítése, hogy megközelítsük egymást. A konferencia témájára visszatérve úgy fogalmazott: a természetért vállalt közös felelősség jut kifejezésre a programban. Ami pedig a helyszínt illeti, olyan intézményben került sor e konferenciára, ahol a biológia, a természetvédelem terén igen eredményes munka folyik – mondta Domokos László.
A résztvevők elismerően szóltak a vendéglátó iskoláról, az itt látható állandó kiállításról
Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a Hunyadi János Közoktatási Intézmény igazgatója, a konferencia házigazdája köszöntötte a vendégeket


Buza Gavril alelnök egyebek mellett arról szólt köszöntőjében, hogy évente két alkalommal találkoznak ebben a formában a helyi önkormányzatok képviselői, a polgármesterek, és a kapcsolatok tekintetében már nem elképzelésekről, hanem eredményekről lehet beszélni. Nem csak helyi, hanem regionális a gondolkodás – erre ad példát a mostani pályázat. Európában sok a szép épület, érték, de nekünk is van mire büszkének lenni, és ez a természeti környezet – mondta.
A továbbiakban a szakemberek kivetítőn illusztrált előadásait hallgatták meg a résztvevők, szinkrontolmács segítségével magyar és román nyelven. Bemutatták a térség szóban forgó természeti értékeit, majd a projekt indításáról, megvalósításának főbb állomásairól hangzott el tájékoztató. Valamennyi referátum nagyra értékelte a végzett, és megjelent munkát. A könyv szerkesztője, dr. Rakonczai János a közös gondolkodást, a példás együttműködést emelte ki, külön is köszönetet mondva Ovidiu Pirvnek, a Maros Ártéri Tájvédelmi Park igazgatójának, és a közreműködő szakembereknek. A közös munka eredménye, hogy rövid idő alatt gazdag tartalommal, igényes kivitelben elkészült a 250 fotóval illusztrált kiadvány, melynek szakmai lektora Tirják László, kiadója a Békés Megyei Önkormányzat. „A vízből született táj” cím hűen kifejezi azokat a változásokat, amelyek nyomán kialakult a Békés-Csanádi térség mai arculata, élővilága.
Mint a sajtótájékoztatón is elhangzott, a könyv 3700 példányban jelent meg, a hozzá kapcsolódó háromnyelvű (magyar, román, angol) CD-vel. A kiadványt, amely sajátos útmutató az értékmegőrzéshez az önkormányzatok számára, elsősorban az iskoláknak szánják, hiszen nekik döntő szerepük van abban, hogy a fiatalok ismerjék a helyet, ahol élnek, és felnőttként is védjék annak természeti értékeit.

A könyvben lévő információk, a bemutatott természeti értékek ráirányítják a figyelmet ezek védelmére
Domokos Lászlónak és Buza Gavrilnak Zahorán József, a megyei önkormányzat környezet- és természetvédelmi főtanácsosa adta át a könyv első példányait


A konferencia zárásaként Plesovszkiné Ujfaluczki Judit igazgató vetített képes prezentációjában bemutatta az intézményt, majd sétára invitálta a vendégeket, akik megnézték Sarkadi László, az iskola tanára „Mezőkovácsháza és környéke élővilága” című állandó kiállítását.

Forrás: Hunyadi János Közoktatási Intézmény