Békés megye vezető hírek

Újkígyóson talán Európa legjobb földjei vannak - interjú Szebellédi Zoltán polgármesterrel

Újkígyóson talán Európa legjobb földjei vannak - interjú Szebellédi Zoltán polgármesterrel
Békés megyei körképünk során bemutatjuk a megye jelentősebb településeinek régi-új polgármestereinek törekvéseit, terveit saját városukkal kapcsolatban, természetesen összhangban az új kormány elképzeléseivel. Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere is válaszolt kérdéseinkre.

- Mire fekteti a fő hangsúlyt Újkígyós polgármestereként az elkövetkező  ciklusban?

szebelledi_zoltan_950_20101223190222_5.jpg

- Az elmúlt négy évben nagy hangsúlyt fektettünk a helyi közösségfejlesztésre. Vallom, hogy nem csak kívülről kell várni a problémák megoldását, hanem a helyi közösségeknek is mindent meg kell tenniük saját boldogulásukért. Ez pedig a saját erőforrások feltérképezése és minél hatékonyabb felhasználása nélkül nem fog sikerülni. Természetesen mi is tudjuk, hogy a legégetőbb probléma a munkanélküliség. Ezért a legnagyobb hangsúlyt a vállalkozások segítésére, új munkahelyek létrehozásának elősegítésére fogjuk helyezni. Ennek legfontosabb eszközei azonban nem az önkormányzatok kezében vannak.

Újkígyóson talán Európa legjobb földjei vannak. Az alattunk lapuló melegvízzel együtt ez olyan kincs, amely gazdag jövőt rejthet magában az itt élők számára. Dolgozunk azon, hogy megtaláljuk ezeknek a kincseknek az optimális felhasználási lehetőségeit. A gazdaság fejlesztése is azonban csak a helyi erők minél teljesebb összefogásán alapulhat.

A latin közmondás szerint: ép testben ép lélek. Mint hívő ember, fontosnak tartom, hogy egyoldalúan ne csak a materiális dolgokkal foglalkozzunk. Látjuk, hogy a kommunizmus és liberalizmus mekkora károkat okozott a világban. Ennek az alapja, hogy egyoldalúan hangsúlyt helyeztek az emberi élet egyébként nagyon fontos részére (a lélek, a szellemi értékek tagadása a matériával szemben, vagy az emberi

Újkígyós

szabadság korlátlan szabadossággá silányítása). Az elmúlt négy évben társadalmi, kulturális fejlesztésbe is fogtunk. Igyekeztünk jobban bevonni a civil szervezeteket, közösségeket a város életébe, felpezsdült a kulturális élet, a művészeti oktatás új dimenziókat kapott. Ezt szeretnénk a következő négy évben is folytatni, mert hiszem azt, hogy élő közösségek nélkül nincs élő város sem.


- Mely fő beruházások, fejlesztések a legsürgetőbbek?
- A fentiek alapján egy komplex programot szeretnénk kidolgozni és megvalósítani a geotermikus lehetőségek kiaknázására, amelyben a közintézmények fűtése mellett lehetőség volna a melegvíznek a gazdaságban történő felhasználása is (fürdő, turisztika, mezőgazdaság). Ezzel kapcsolatosan tanulmány készül a közeljövőben. Megfontolás tárgyává kell tennünk, hogy ipari létesítmény kialakításával, a meglévő korszerűsítésével lendületet tudunk-e adni újabb munkahelyek létrejöttének.

Általában az intézményeink infrastruktúrája megfelelő – vagy most kerül felújításra –, azonban az óvodai, bölcsődei ellátás nem méltó körülmények között működik. Már az előző években beadtunk pályázatot egy korszerű központi óvoda építésére, amelyet sajnos akkor elutasítottak. Bízunk abban, hogy pályázati forrást tudunk szerezni az új óvoda építéséhez.

Újkígyós


Kisvárosunk keleti és déli részén több olyan ipari terület van, amely csak a városon keresztül érhető el. Ezért sajnos a működéssel együtt járó jelentős teherforgalom a városon „gázol keresztül”. Ez amellett, hogy nagy környezeti megterhelést jelent Újkígyósnak, jelentősen megnőtt a balesetveszély a szűk utcaszakaszokon, ugyanakkor jelentős károk is érnek bennünket – a város érintett útjai rohamosan mennek tönkre, az utak melletti épületek is erősen rongálódnak a nagy forgalom miatt. Elkerülő, tehermentesítő utat szeretnénk építeni, amelyre beadott pályázatunkat az előző ciklusban elutasították.

Az önkormányzatnak nagyon sok olyan ingatlana volt (van), amelyet folyamatosan újítunk fel és adunk vissza a köz használatának – vagy intézményi közfeladatok ellátására, vagy vállalkozások, civil szervezetek működését segítve. Szintén az elmúlt évek próbálkozása volt a valamikori mozi épületének felújítása, kicsit másképp, de a köz szolgálatára visszaadása. Bízom abban, hogy fogunk pályázati forrást találni ennek a célnak a megvalósítására is.

Nem önkormányzati, hanem egyházi tulajdon a valamikori zárdaiskola épülete és a temető. Remélhetőleg sikerül megtalálni és megvalósítani a legoptimálisabb használatot a zárdaiskola jelenleg nagyon leromlott épületének is, de a temető létesítményeire is szeretnénk pályázati forrásokat találni (kerítés, utak rendbetétele, új ravatalozó építése, stb.)

Újkígyós


Sokmindenről még nem is beszéltem, pedig rengeteg feladat vár ránk.


- A kormánytól miben várnak esetleg együttműködést, segítséget?
- A kormány intézkedései jelentős lehetőséget fognak biztosítani a gazdaság rendbetételéhez, így bízunk abban, hogy a vállalkozások talpra tudnak állni, ez pedig a legnagyobb gazdasági problémánk, a foglalkoztatás helyzetén jelentősen fog javítani.

A fent felsoroltakat azonban saját erőnkből nem tudjuk megvalósítani. Tudjuk, hogy a gazdaság újraépítése az elsődleges kormányzati feladat. Tudjuk, hogy a vállalkozások segítése központi szerepet kap. Sőt azt is mondhatom, hogy a mi kisvárosunk nem a legelesettebb települések közé tartozik. Mégis reméljük, hogy ez eddig igyekvőket, a települést nem eladósítókat, a talentumokkal jól gazdálkodókat arányosan fogja segíteni a kormány. A Szentírás tanúsága szerint jutalmat érdemel a jól sáfárkodó gazda. A Szentírásban ezt is olvashatjuk: „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak.” Mt (7, 7-8). Mi sokat dolgoztunk saját magunk boldogulásáért eddig is, sokat kértünk, kerestünk és zörgettünk a munka mellett – ezt tesszük ezután is. Reméljük, a külső segítséget is meg fogjuk kapni ehhez a munkához!


MCOnet-Kovács Tünde