Békés megye hírek

Tanoncképzés a megyében

Tanoncképzés a megyében

Manapság az oktatásügyben egyre inkább előtérbe került a gyakorlati képzés fontossága.  A 19. században előrelépést jelentett az 1884. évi ipari törvény, amely sokáig meghatározó maradt a szakképzés területén is.

A szakoktatás területén jelentős előrelépést hozott az 188. évi ipartörvény, amely a tanonciskolák felállítását a községek feladatává tette. A törvény életbelépését követő 15 évben a nagyobb települések létrehozták a maguk tanoncképző iskoláját. Békéscsabán 1874-ben indult el a szervezett tanoncképzés, az iskola 1901-ben költözött az egykori evangélikus algimnázium épületébe. A megyei tanonciskolák iratai érdekes és értékes adatokat közölnek iskola- és oktatásügyi szempontból.

A Békés Megyei Levéltár képeslap -adatbázisából

Békési gazdasági iskola (1930-as évek)

Forrás: Békés Megyei Levéltár