Békés megye hírek

Tájékoztató a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” című kiemelt Békés megyei projektről-Békés megye, belvíz

Békés megye, belvíz
A Békés Megyei Önkormányzat gesztorságával megvalósuló belvíz program jelenlegi állásáról tartott sajtótájékoztatót Domokos László, a megyei közgyűlés elnöke

A belvíz program 16 települést érint:
Békés, Doboz, Geszt, Gyomaendrőd, Kondoros, Kötegyán, Kunágota, Mezőberény, Méhkerék, , Pusztaföldvár, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Szarvas, Tótkomlós, Újszalonta,)


A projekt megvalósításának összköltsége 2,2 milliárd Ft, a támogatás mértéke 85 %, de maximum 1,9 milliárd Ft, így a települési önkormányzatok által biztosítandó önerő mértéke – a náluk megvalósítandó beruházás arányában – együttesen 300 millió Ft.PROBLÉMÁK:
· Az előkészítési folyamat rendkívül bizonytalan, kiszámíthatatlan, „menetközben találódik ki”, amit az is bizonyít, hogy az NFÜ a projekt előkészítés fázisában 2007. március 14. – 2008. április 25. között 5 alkalommal változtatott a tervezési felhívásán és útmutatóján és minden alkalommal átdolgoztatta a projekt összes dokumentumát, a nélkül, hogy a korábban benyújtottakat érdemben vizsgálta volna. Az előre rögzített határidők csak a projektgazda részére kötelezőek, az NFÜ és a Közreműködő Szervezet viszont sorozatosan nem tartja be azokat. Számunkra mindig feszítettek, rövidek a határidők, azok teljesítése után pedig egy bizonytalan „várakozási szakasz” következik, melyet újra egy nekünk címzett rövid határidős, korábban nem ismert újabb feladatkitűzés követ és ez ismétlődik egymást váltva.
· A szükségtelenül elhúzódó előkészítési szakasz egyrészről elbizonytalanítja a projektben résztvevő önkormányzatokat, különösen a leghátrányosabb helyzetű településeket, akik még az általuk megrendelt tervezési munkákat sem tudják kifizetni, azt a támogatási szerződés megkötéséig megelőlegezni, így a tervezők kénytelenek addig a pénzükre várni. Másrészről a döntés késedelme, a támogatási szerződés megkötésének elhúzódása – figyelemmel a különleges közbeszerzési eljárás időigényére is – lényegesen lerövidíti a tényleges kivitelezésre és a támogatás elszámolására – jelenlegi ismereteink szerinti 2010. december 31-ig – rendelkezésre álló időt.
· A Kormány külön döntése nem jár kézzelfogható előnnyel, sőt inkább hátrányokat okoz, hiszen a kiemelt projektnek nyújtott 85 %-os támogatás lényegesen alatta marad a pályázati úton elnyerhető 90-95 %-os támogatásnak. Az is igaz viszont, hogy elsősorban a hátrányos helyzetű kistelepülések önkormányzatai külön-külön, önállóan szinte képtelenek is lennének a pályázati követelmények teljesítésére.

belviz400_277_20080623121943_220.jpg

A belvíz projekt megvalósításának összköltsége 2,2 milliárd Ft, a támogatás mértéke 85 %, de maximum 1,9 milliárd FtA projekt indításakor az érintett települési önkormányzatokkal együtt joggal számítottunk arra, hogy az Európai Uniós pályázati önerő alapból a 15 % mértékű pályázati önrész nagyobb hányada biztosítható lesz. Az időközben megjelent kormányrendelet azonban korlátozza a támogatható pályázati célokat és ezek között a belvízrendezési projektek nem szerepelnek. Bár az önkormányzatok az együttműködési megállapodásokban kötelezettséget vállaltak az önrész biztosítására, de ilyen nagyságrendű önerő előteremtése – külön egyéb támogatás nélkül – jelentős kockázatot hordoz a projekt teljes körű megvalósítása tekintetében. Különösen anakronisztikus a helyzet azon települési önkormányzatoknál, amelyek az ún. külön komplex programmal támogatandó leghátrányosabb helyzetű térségeinkbe tartoznak (a 16-ból 8 település), hiszen nekik kell a relatíve legtöbb, 10 %ponttal nagyobb önerőt vállalniuk és jelenleg még kérdéses, hogy a komplex programból ez a különbség finanszírozható lesz-e.
· A projekt kezdeti szakaszában és azóta is több alkalommal – először Nagybánhegyes település visszalépése kapcsán – a Közreműködő Szervezeten keresztül már feltettük a kérdést az Irányító Hatóságnak, hogy az esetleges további visszalépések esetében mi az a határ, mérték, amíg a projekt „egybentartható”, a visszalépőkre jutó műszaki tartalmat és támogatást – a szükséges önerő biztosítása mellett – a „bennmaradó” többi település átveheti-e. Választ mindezidáig nem kaptunk.
· A tavalyi Kormány döntés a kiemelt projektek esetében nem jelent visszavonhatatlan kötelezettséget a Kormány számára, azokról, így a belvízprojektről is – a 2008. április 26-án beadott részletes projektjavaslati dokumentáció értékelése után – vagy a Kormány, vagy átruházott hatáskörben az NFÜ, mint Irányító Hatóság hoz végleges döntést egy szakmai bizottság javaslata alapján várhatóan 2008. június 30. és július 15-e között. A támogatási szerződés aláírásának tervezett időpontja 2008. július 21. Ezt követően kerülhet sor a településekkel a konzorciumi megállapodás aláírására, a sajáterő átadására vonatkozó pénzügyi megállapodások megkötésére, a kivitelező kiválasztására vonatkozó nemzetközi közbeszerzés eljárás megindítására. Mindezekre tekintettel a tényleges kivitelezés nagyobb ütemben 2009. tavaszán kezdődhet el.

Békés Megyei Önkormányzat – MCOnet

Szóljon hozzá a fórumon!: Tájékoztató a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” című kiemelt Békés megyei projektről

Küldjön egy képeslapot ismerősének!: kepeslap.mconet.biz

Békés megye online: bekesmegye.mconet.biz

Békés megye linkajánló: bekesmegyelink.mconet.biz


A hír támogatója:

Weblap gyártás, Honlap készítés, Weblap menedzselés, Kereső optimalizálás. Klíma Minden ami Internet -> MCOnet International - Magyarország: www.mconet.biz; www.mconet.hu