Békés megye hírek

Színházi élmények, kézműves foglalkozások pályázati forrásból

Színházi élmények, kézműves foglalkozások pályázati forrásból

Alapítványunk 2011. tavaszán pályázatot nyújtott be a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Kulturális és Turisztikai pályázati kiírására. Sikerrel jártunk, így az Önkormányzat segítségével több programon való részvételre kaptunk lehetőséget: - színház, bábszínház, múzeumlátogatás, kirándulás a Vésztő-Mágori emlékhelyre, és kézműves foglalkozáson való részvétel.
A Megyei Önkormányzat által kiírt pályázatot már több alkalommal nyertünk, így pld. konferencia szervezésére 2009-ben, Civil Szervezetek támogatása projekt keretében az Esélyek, lehetőségek pályázatot 2009-ben. Célunk a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ Szociális intézményben lakó sérült gyermekek és fiatalok életminőségének javítása. Segítjük az itt élő értelmi-, mozgás- és halmozottan sérült, valamint a lakóotthonokban élő gyermekek és fiatalok kulturális, sport és szabadidős rendezvényeken való részvételt, az intézeti életen kívüli élet megismertetését. Nagy hangsúlyt fektetünk a sérült gyermekek és fiatalok társadalomba való integrálódására, ezért egyre több olyan programot szervezünk számukra, mely az intézményen kívül valósul meg.

A Kulturális és Turisztikai pályázat ezek megvalósítására nyújt egy újabb lehetőséget mellyel támogatni tudjuk a sérült fiatalokat. A programok az alábbi sorrendben valósulnak meg.

Kézműves Szakiskola és alapfokú Művészeti Iskola szervezésében kerül megtartásra a kézműves foglalkozás a Szociális és Gyermekvédelmi Központban Degré u. 59.
2011. október 18. 9.00 óra
A fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ szociális intézményegysége ápoló-gondozó otthonában, rehabilitációs intézményi részlegén, lakóotthonaiban élnek, illetve a nappali ellátási részlegben napközbeni ellátásban részesülnek. Valamennyien részt vesznek az intézményi szociális foglalkoztatásban, ahol különböző kreatív tevékenységeket végeznek. Számukra egy-egy új technika megismerése képességeik fejlődését eredményezi .

Békés Megyei Jókai Színház - bérletes előadások (8 fő)
2011. október 28. - 2012. május között
Első előadás: 2011. október 28-án 19.00-órakor (Básti-bérlet)
A fogyatékossággal élő fiatalok a B.M.Szociális és Gyermekvédelmi Központ szociális intézményegysége rehabilitációs intézményi részlegén, lakóotthonaiban élnek, ill. a nappali ellátási részlegben napközbeni ellátásban részesülnek. Jellemzően alacsony jövedelemmel rendelkeznek, hátrányos helyzetűek. Számukra a társadalmi integráció fontos eszköze, ha rendszeresen részt tudnak venni olyan közösségi rendezvényeken, programokon, mint a színházi előadás.

Munkácsy Mihály Múzeum: Legyél Te is „honfoglaló" (25 fő)
2011. november 15. 10 óra
A gyermekek és fiatalok a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ gyulai és magyarbán-hegyesi lakásotthonokban nevelkednek. A részvétel lehetősége óriási ösztönző erő lehet számukra a mindennapokban, illetve a program interaktivitása révén önmaguk megismeréséhez, önértékelésük fejlődéséhez vezet.
Békés Megyei Napsugár Bábszínház vendégszereplése a Degré u. 59. szám alatti Szociális és Gyermekvédelmi Központban „Jaj de jó itt mindenütt" című előadás (40 fő részvételével).
2011. december 15. de. 10.00 órakor
A fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ szociális intézményegysége ápoló-gondozó otthonában és különleges gyermekotthonában élnek. Többségükben súlyosan, halmozottan sérültek. Állapotukból adódóan kevesebb lehetőségük van, hogy intézményen kívüli programokban vegyenek részt. Számukra meghatározó élményt jelent, ha a „színház" költözik be az ő „otthonukba" és szerez számukra örömteli pillanatokat.

Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely és Kiállítóhely (25 fő)
Interaktív kézműves, régészeti és néprajzi foglalkozásokkal
2012. május 8.
A gyermekek és fiatalok a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ békési különleges és otthont nyújtó ellátást biztosító lakásotthonban nevelkednek. A kirándulás különlegességét emeli az otthonból való kimozdulás mellett a természetben való mozgás, séta, nézelődés, és szűkebb hazánk egy nagyon jelentős történelmi emlékhelyének felfedezése. A programon való részvétel lehetősége óriási ösztönző erő lehet számukra a mindennapokban, apróbb nagyobb sikerek eléréséhez.

1_20110916150639_45.JPG

Kézműves foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek

Ezeket a programokat a pályázaton elnyert támogatás nélkül nem tudtuk volna megvalósítani. A támogatás segítségével a sérült és hátrányos helyzetű, otthonokban élő fiatalok nem juthatnának el ezekre a helyekre, ahol maradandó élményeket szereznek, amelyek hozzájárulnak a személyiségfejlődésükhöz. A foglalkozásokon való aktív részvétel - az ott szerzett tapasztalatok és sikerélmények mellett - erősítheti önértékelésüket és hozzájárul a fiatalok társadalmi integrációjához is.

Forrás: "Nyújtsd segítő kezed" Alapítvány

Feltöltötte: K. T.

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet

Szóljon hozzá a fórumon!: Színházi élmények, kézműves foglalkozások pályázati forrásból