Békés megye hírek

Sorozási gyakorlatot tartottak a BéKSZI-ben

Sorozási gyakorlatot tartottak a BéKSZI-ben

Sorozási gyakorlatot tartottak a Békéscsabai Központi Szakképző Iskolában (BéKSZI) a napokban, ahol az önként jelentkező diákok egy „igazi” sorozáson vehettek részt, s közben megismerkedhetek a honvédség életével is.

A BéKSZI központi épületében megtartott tájékoztatatón Vanyur Tibor ezredes, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság vezetője elmondta, hogy Magyarországon lassan tíz éve szűnt meg a békeidejű hadkötelezettség, vagyis akkor szerelt le az utolsó sorköteles katona. Azóta csak önkéntes jelentkezés alapján teljesítenek katonai szolgálatot az arra elhivatottságot érző nők és férfiak. Magyarország Alaptörvénye azonban meghatározza, hogy minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére. A 18 és 40 életévüket betöltő férfiak Rendkívüli Állapot Kihirdetése esetén, illetve a Parlament által 2/3-os törvénnyel elfogadott Megelőző Védelmi Helyzet kihirdetése esetén kötelesek megjelenni a sorozáson.

A Feltöltés 2014 nevű szimulációs hadkiegészítési gyakorlatot ezért minden évben megrendezik, s az idei esztendőben is az ország 20 helyszínén (19 megyében és a fővárosban) kerül sor a hadkiegészítési feladatok begyakorlására, a hadkötelezettség bevezetése nélkül.

Ezeken a helyszíneken, így a BéKSZI-ben is, úgynevezett sorozó bizottságokat hoznak létre, ahol a helyi kórházak egészségügyi szakembereiből, a járási hivatalok által biztosított segítőkből, valamint a hivatásos-, szerződéses és önkéntes műveleti tartalékos állományból létrehozott bizottságok gyakorolják a hadkiegészítés feladatait. 

Az ezredes fontos társadalmi érdeknek nevezte hazánk lakosságának honvédelmi felkészítését, különösen az ifjúság honvédelmi nevelését, a honvédelem ügyéhez történő pozitív hozzáállás kialakítását, és folyamatos fejlesztését.

Azok a fiatalok, akik részt vehetnek a gyakorlat egyes elemeinek a végrehajtásában büszkék lesznek arra, hogy ha csak pár órára, de aktív részesei lehetnek a Magyar Honvédségnek. A jövőben pedig akár ténylegesen is a szerződéses, hivatásos, vagy önkéntes tartalékos állományú tagjai lehetnek.

Mikulán Róbert, a házigazda intézmény vezetője köszöntőjében is azt hangsúlyozta, hogy a BéKSZI 26 diákja hasznos ismereteket szerezhet a honvédség felépítéséről és működéséről, de az ilyen alkalmak segíthetik a fiatalokat abban is, hogy a későbbiekben akár szolgálatot vállaljanak a honvédség, a rendőrség vagy a katasztrófavédelem kötelékeiben.