Békés megye hírek

Sikeresen pályázott a Levéltár

Sikeresen pályázott a Levéltár

A Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011 őszi pályázati kiírására a Békés Megyei Levéltár által benyújtott két pályázat támogatást nyert.

A levéltári kutatás eredményessége nagymértékben függ a könyvek, folyóiratok tanulmányozásától, amihez jelentős segítséget tud nyújtani a Békés Megyei Levéltár szakkönyvtára. Az 1732-ben említett megyei archívumban a szorosan vett ügyviteli és végleges megőrzésre szánt iratokon kívül a levéltári iratok mellékleteit, brosúrákat is tartottak, külön kezelt könyvtári állománnyal is rendelkeztek. A mai szakkönyvtári gyűjteményben levéltári segédletek, a forráskiadványok, a hatóság- és hivataltörténet, a történelmi segédtudományokat, az állam- és jogtörténetet, a gazdaságtörténetet, a közigazgatás-, társadalom- és művelődéstörténetet érintő alapvető összefoglalások, a témát lefedő legfontosabb bibliográfiai összeállítások, helytörténeti irodalom, a törvények, rendeletek, hivatalos kiadványok széles köre, a tiszti cím- és névtárak, valamint az iskolai értesítők kapnak helyet.

Polcrészlet a könyvtári raktárból

A Békés Megyei Levéltár szakkönyvtára zárt könyvtár. A kiválasztott könyvek csak helyben, a kutatóteremben olvashatók

 

A gyűjtemény saját előállítású kiadványokkal, ajándékozás, vétel és csere révén gyarapodik. Az idei őszi pályázaton 350.000 Ft-ot nyertünk, amelyet a levéltári tevékenységhez, a kutatásokhoz nélkülözhetetlen kézikönyvek, módszertani szakkönyvek, tanulmánykötetek vásárlására, a CD és DVD gyűjteményünk gyarapítására fordítunk.

A jövő nemzedék kutatói

Levéltár látogatási program keretében sok diák látogat el a Békés Megyei Levéltárba

A Békés Megyei Levéltár a megye legrégibb közgyűjteménye, a megye írott emlékezetének őrző helye. A fejlődés iránya a digitalizálás felé mutat, fokozódik az igény az iratok internetes elérése, az egyre tágabb értelemben vett szolgáltató gyakorlat iránt. A Levéltárban folyamatosan készülnek, kutatóknak nagy segítséget adó ú.n. tematikai cédulák. Ezek a cédulák egy-egy fond – egy irategység – legnagyobb figyelemre számot tartó dokumentumainak adatait tartalmazzák. A 30–40 ezer tételt tartalmazó feltáró cédulák a kutatószolgálat közben a leggyakrabban forgatott, legérdekesebb iratokról készültek, mintegy 40-50 év alatt. Mivel ezeknek információs értékük igen nagy, a használat megkönnyítése érdekében adatbázisba építve elektronikusan kívánjuk hozzáférhetővé tenni. A projekt megvalósításával az első ilyen jellegű megyei levéltári tájékoztató apparátust tesszük közzé, a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiumának 1.134.524 Ft-os támogatásával.

 

Forrás: Békés Megyei Levéltár