Békés megye hírek

Ősi germán település emlékei Gyulán

Ősi germán település emlékei Gyulán

A Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságának régészei egy üzleti beruházás építési telkén végeznek megelőző feltárási munkákat Gyulán. A kutatás során - még az ásatóknak is meglepetést okozva - egy korábban teljesen ismeretlen településrészlet látott napvilágot.

A szakemberek a korábbi, terepi, felszíni adatok alapján előre jelzett késő bronzkori és szarmata kori településobjektumok mellett a keleti germán népek közé tartozó gepidák 5. századi falujának maradványait is megtalálták a területen. Félig földbe mélyített lakóházak, külső kemencék, élelemtároló és agyagnyerő gödrök tartoztak a gepida kori településhez. Különösen érdekes, hogy az 5. században akár több éven keresztül használt lakóházak közül négyet is sikerült feltárni, hiszen Gyula környékén korábban csupán egy régészeti lelőhelyen került elő egy hasonló ház maradványa. A feltárt lakóházakból kifejezetten jó minőségű, a korszakra jellemző kerámiatárgyak, korsók, csuprok, fazekak töredékei, valamint úgynevezett tűzikutyák, a házakban használt kemencék tartozékai is napvilágot láttak. 

A gepida fazekasság fejlettségének emlékét őrzik a sírokba helyezett, gyorskorongon készített, pecsételt díszű edények

A gepida fazekasság fejlettségének emlékét őrzik a sírokba helyezett, gyorskorongon készített, pecsételt díszű edények

A gepidák királysága az 5. században a Tisza mindkét oldalán szélesen elterülve helyezkedett el, melynek határai a Körösök vidékét is elérték. Ez utóbbi megállapítást támasztja alá a napokban Gyulán feltárt kis településrészlet is. A hun korszak háborús időszaka a gepida királyság felbomlásához vezetett, de a helyben maradt gepidák egy része a 6. században akár megérhette az avarok honfoglalását is. 

 

Forrás: Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, Liska András régész
Feltöltő: Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, Nagy Éva közművelődési munkatárs

Békés Megyei Önkormányzat – MCOnet
Szóljon hozzá a fórumon!:
Ősi germán település emlékei Gyulán