Békés megye hírek

Mi történt augusztusban 88 évvel ezelőtt?

Mi történt augusztusban 88 évvel ezelőtt?

1923 augusztusában a kormány a parlament elé terjesztette az összes adónemekre vonatkozó törvényjavaslatát, melyekkel az államháztartás teljes rendbehozatalát kívánta elérni.

A honatyák javaslatai az érdekelt körökben nagy izgalmat keltettek, mert súlyos adóterheket róttak minden kereseti ágra. A legnagyobb elégedetlenséggel a földbirtokos osztály fogadta a földadótörvény javaslatát. Az agráriusok egyik vezére Gaál Gaszton, a képviselőház elnöke, miután a javaslatokra a pártkörökben tett észrevételeit a kormány nem honorálta, kilépett az egységes pártból és lemondott a képviselőház elnökségéről.

Béremelés miatt sztrájkmozgalmak voltak augusztusban Budapesten. A munkát a vas- és fémmunkások szüntették be, Salgótarjánban pedig a szénbányászok sztrájkoltak.

1923. augusztus 25-én Bécsben nyílott meg a XX. interparlamentáris konferencia, melyen Magyarországot gróf Apponyi Albert képviselte, mellette számos nemzetgyűlési képviselő és volt parlamenti tag jelent meg, köztük dr. Lukács György Gyula város képviselője is jelen volt. „A konferencián a magyar békekötés is szóba került és a kis-antant államaihoz tartozó tagokon kívül minden delegátus elítélte azt a kegyetlenséget, mellyel a békeszerződés Magyarországgal elbánt.”

Lukács György Békés megye főispánja

Lukács György Békés megye főispánja

Budapesten gyújtogatásból eredő nagy tüzek pusztítottak. A Lipótvárosban egy nagy gyártelep és a mellette lévő hatalmas gabonaraktár égett le. Pár nap múlva pedig kigyulladt az államvasutak északi főműhelye is. A károk a 3 milliárdot is elérték.

A kormány az új gazdasági évre hatósági kenyérellátásban csak a hadisújtottakat és az önhibájukon kívül munka nélkül lévőket kívánta részesíteni.

(A Gyulai Kis Kalendárium 1923. közönséges esztendőre c. számából idéztünk)

 

Forrás: Békés Megyei Levéltár