Békés megye hírek

Megérdemlik a tiszteletet és a szeretetet

Megérdemlik a tiszteletet és a szeretetet
Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az idősek világnapját, azóta minden év október 1-én megemlékezünk a Föld mintegy hatszázmillió lakosáról. Ebből az alkalomból a mezőberényi Református Idősek Otthonában dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár igazgatója tartott előadást.
Az idősek világnapja alkalmából rendezett programsorozat keretében dr. Erdész Ádám a Békés Megyei Levéltár igazgatója tartott előadást Mezőberényben a Református Idősek Otthonában 2011. október 5-én. Az előadás témája Mezőberény történetének főbb mozzanatai – a község újratelepülésétől napjainkig – voltak.

A török kiűzése, majd a megye újjászervezése után kerülhetett sor Mezőberény újratelepülésére, mely nagyrészt Harruckern János Györgynek a település földesurának volt köszönhető. Ekkor alakult ki Mezőberény vegyes etnikai (szlovák, német, magyar) és vallási (evangélikus, református) összetétele. Majd a 19. századi polgári fejlődés főbb állomásai villantak fel. A két világháború közötti időszakból a parasztság politikai érdekképviseletének megszületését emelte ki az előadó, a Kisgazdapártnak Mezőberényben jelentős bázisa alakult ki. A történelem viharai nem kímélték a települést: a világháború, a németek kitelepítése, a kulákság üldözése mély nyomott hagyott a lakosság, a hallgatóság életében.

Az előadás végén számos kérdés hangzott el, majd a szép számú érdeklődő tapssal jutalmazta az izgalmas előadást.

Az előadó és közönsége a mezőberényi Református Idősek Otthonában

Mezőberény 20. századi története, a hallgatóság számára átélt történelem volt

 

 

Forrás: Békés Megyei Levéltár