Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Virágvasárnap ünnepe

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Virágvasárnap ünnepe
Jézust Messiásként köszöntötték. Azt várták tőle, hogy a megszálló római uralom alól felszabadítja a zsidóságot, de Jézus nem politikai uralkodóként jött el a világba, hanem az emberi szív uralomváltásáért érkezett.
Böjt hatodik vasárnapját virágvasárnapnak nevezzük. Ekkor vonult be Jézus Jeruzsálembe szamárháton, békességet hirdetve. A nép pálmaággal a kezében fogadta, felső ruhájukat a lába elé terítették, Jézust Messiásként köszöntötték. Azt várták tőle, hogy a megszálló római uralom alól felszabadítja a zsidóságot, de Jézus nem politikai uralkodóként jött el a világba, hanem az emberi szív uralomváltásáért érkezett, hogy bűneinkre bocsánatot és örök életet adjon kereszthalálával és feltámadásával. A virágvasárnaptól húsvétig terjedő időszakot azért hívjuk nagyhétnek, mert a világtörténelem és az üdvtörténet leghatalmasabb eseménye ezen a héten történt. Nagycsütörtök este volt az utolsó vacsora, ahol csak a tizenkét tanítvány volt együtt Jézussal. Ez volt az első úrvacsora. A kenyér és a bor Jézus értünk megtöretett testének és kiontatott vérének jegyei, az örök életre táplálja lelkünket, bűntől való szabadulásunkat hirdeti, és megerősít ebben a kegyelemben. Az utolsó vacsorát Jézus elfogatása, vallási és politikai pere, majd kereszthalála követi. Nagypéntek Jézus keresztre feszítésének napja. Ekkor és a csendes gyász napján, nagyszombaton, még a déli harangszó is elmarad, hirdetve az Úr Jézus Krisztus halálát. Jézus azonban nem maradt a sírban, harmadnapra feltámadt a halottak közül. Ezt ünnepeljük húsvétkor és minden vasárnap, mely az életet jelenti számunkra.
Hajdú Zoltán Levente: Imádság virágvasárnap
Látod, Uram, inkább teríteném eléd ruhám, szórnék lábadhoz pálmaágakat, mint magamat adnám, egészen, magamat adnám neked.
Mert könnyebb az ünnepen, könnyebb téged virággal, szóval csak fogadni, mint csendben, egészen lélekkel elfogadni.
Mégis tudom - Áldott, aki jön az Úr nevében! -,tudom, hogy meghalni értem érkezel.
Hát fogadj te engem, fogadj be engem! És maradj mindig hozzám közel!

húsvét

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkészBékés Megyei Önkormányzat - MCOnet