Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Tavasz lelki ébresztővel 4. rész

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Tavasz lelki ébresztővel 4. rész
Hozzáállásunk függ a vérmérsékletünktől, adott lelki állapotunktól és még sok egyébtől. A türelem a szerető és gyengéd szív természetfölötti ragyogása.
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség." /Galata levél 5. rész 22-23. vers/
A türelem/béketűrés egy provokációnak kitett ember állóképességére utal. Benne rejlik a bántalmazás türelmes elviselésének gondolata harag, megtorlás vagy bosszú nélkül. Ha Isten a végsőkig türelmes irántunk, akkor mi sem lehetünk türelmetlenek embertársaink iránt. Ez azonban nem mindig sikerül, sőt sokszor vallunk kudarcot. Hozzáállásunk függ a vérmérsékletünktől, adott lelki állapotunktól és még sok egyébtől. A türelem a szerető és gyengéd szív természetfölötti ragyogása. Figyelmes, kedves, együtt érző, megértő, állhatatosan kitartó, fáradságot, megpróbáltatást és üldöztetést elviselő. A türelemhez is Isten ereje szükséges. Közben pedig vigyáznunk kell, hogy a hosszútűrést ne ürügyként használjuk sem egy bizonyos feladat elmulasztására, sem az igazsággal való szembenézés elodázására. „... kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket." /Zsidókhoz írt levél 5. rész 12. vers/
A szívesség kitartó, kedves szeretet. Sírni tud a rossz miatt, áldozatot hoz a jóért. A másik iránti barátságos, jóságos, emberséges magatartás. „A szeretet szelíden, de feltartóztathatatlanul áradó folyam, amely mindenkit befogadó óceánná teszi a szívedet."
A Lélek gyümölcsének következő szeme a jóság. Életét a jó uralja, a legnagyobb erkölcsi és etikai értékekre törekszik. A jó szívből, mint jó forrásból, örökké jóság árad. A jó azt jelenti: Istenhez hasonló. A jóság cselekvő szeretet, mégpedig önzetlen, viszonzást vagy jutalmat, köszönetet nem váró. „Ne csüggedj, engedd, hogy a Jóság Lelke betöltse szívedet. Minden gondod ellenére így válsz szerethetővé és lelki tűzhellyé, aki mellett felmelegednek az emberek."

szív-jóság-türelem

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész