Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Tavasz lelki ébresztővel 3. rész /anyák napja/

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Tavasz lelki ébresztővel 3. rész /anyák napja/
„Az öröm az a zászló, ami akkor lobog fenn a palota tetején, ha benn tartózkodik a király." A Lélek öröme belülről fakad.

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség." /Galata levél 5. rész 22-23. vers/ Édesanyák vasárnapján ennél szebb virágcsokrot talán nem is köthetnénk. Felbecsülhetetlen kincs, ha valaki ezeket kapta az anyjától, és mindezt viszonozhatta is. Hála legyen az Istennek az édesanyákért!
Az öröm a Lélek által fölé emel minket a körülményeinken. Ez az öröm a mienk lehet még a legnagyobb megpróbáltatásban is. „Ahogy a világ összes vize sem olthatja el a Szentlélek tüzét, éppúgy a világ összes baja és tragédiája sem olthatja ki azt a túláradó örömöt, amelyet a Lélek hoz az emberi szívbe." /Charles Allen/ „Az öröm az a zászló, ami akkor lobog fenn a palota tetején, ha benn tartózkodik a király." A Lélek öröme belülről fakad. Isten jellemvonása, hogy derűs, örvendező, boldog. Öröme telik önmagában, Fiában, teremtett világában, a megtérő bűnöst látva. Az öröm kifejezés a kegyelem, az ajándékozás jelentéstartalmával van telve. Kegyelem nélkül nincs öröm, és nincsen örömtelen kegyelem sem.
A békesség az az állapot, amelyben minden a maga helyén van: az Istennel és a másik emberrel való kapcsolatunk rendezettsége. Békétlenséghez, viszályhoz, harchoz nem kell két ember, akik egymással veszekednek, hanem egyedül is tud bennem dúlni az indulat, rám telepedhet a félelem, elönthet a hiúság, a megbántottság, a gyűlölködés. Ezek mind belülről tesznek békétlenné, hiába békés a környezet, belülről békétlenség uralkodik Jézus Krisztus békessége nélkül. Rettenetes békétlenség van ebben a világban, és itt nemcsak a háborúra gondolhatunk, hanem a szív belső harcaira is. Ő kezdte, ő tehet róla, ő a hibás - ugye ismerős gondolatok? Ezzel szemben Isten békességében elcsendesül a szív. „Csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lelsz, az Úr rendelte kegyelemben örök, bölcs célnak megfelelsz. Ki elválasztá életünk, jól tudja, hogy mi kell nekünk." /274. dicséret 3. vers/

anyak napja

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész