Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Szentháromság vasárnapja

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Szentháromság vasárnapja
Nagy titok a Szentháromság, az emberi értelem kevés hozzá, hogy fölfoghassuk igazán,...
A pünkösd utáni vasárnapot Szentháromság vasárnapjának nevezzük, ami arra utal, hogy Isten, mint Atya, Fiú és Szentlélek jelentette ki magát. Az Atya elküldte a Fiút, Jézust erre a világra /karácsony/, Jézus meghalt a bűneinkért /nagypéntek/ és feltámadt /húsvét/, hogy bűnbocsánatot és örök életet adjon, pünkösdkor pedig elküldte Szentlelkét, a Vigasztalót, és velünk marad mindörökre. Nagy titok a Szentháromság, az emberi értelem kevés hozzá, hogy fölfoghassuk igazán, hittel azonban őszinte imádságunkká lehet a 167. dicséret 3. versszaka:
„Az Atyát és Fiút, és a Szentlelket áldom;
A menny Urát, kiben Szent egybeforrt a három;
Aki úgy szól ma is, ahogy régente szólt,
nem változik az Ő, és az lesz, aki volt."

A Szentháromság titkába enged betekinteni egy szép áldáskívánás is, aminek megvalósulását kívánom szeretettel minden kedves Olvasónak:

Életed teljék
az Atyának
a Fiúnak
és a Szentléleknek
nevében
az Atyának
- ne a félelemnek,
ne a sanyargatásnak -
a hozzád fordulónak
nevében
a Fiúnak
- ne a hatalomnak,
az erőszaknak -
az odaadásnak
nevében
A Szentléleknek
- ne a mélabúnak,
a beletörődésnek -
az örömnek
a reménységnek
nevében

remény

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész