Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Salamon bölcsességet kér az Úrtól

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Salamon bölcsességet kér az Úrtól
Ha Isten megkérdezné tőlünk, hogy mit szeretnénk kérni tőle, vajon mit válaszolnánk? Sokan valószínűleg pénzt, vagyont, anyagi jólétet, egészséget, boldogságot kérnének, vagy egy jó munkahelyet.
Bizonyára hallottunk már Salamon királyról, akinek bölcsessége világszerte ismert volt. Apját, Dávidot követte a trónon, őt bízta meg Isten a templomépítés óriási feladatával. Uralkodását egy hatalmas istentisztelettel kezdte, majd azt olvashatjuk, hogy: „Akkor éjjel megjelent Gibeónban az Úr Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten: Kérj valamit, én megadom neked!" /1. Királyok 3,5/ Érdekes módon Salamon nem kezd hosszú listába, hogy mit is szeretne, hanem az Úr iránti hálával és alázattal elkezdi sorolni Isten nagy tetteit, amit véghezvitt apjával, Dáviddal, majd rátér arra is, hogy Isten tette őt is királlyá, de még nagyon fiatal és túl nehéz a feladat, amit kapott. Ezért azt kéri: „Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között..." /1. Királyok 3,9/
Ha Isten megkérdezné tőlünk, hogy mit szeretnénk kérni tőle, vajon mit válaszolnánk? Sokan valószínűleg pénzt, vagyont, anyagi jólétet, egészséget, boldogságot kérnének, vagy egy jó munkahelyet. Keveseknek jutna eszébe bölcsességet kérni, pedig a jó és a rossz közötti különbségtétel adományára talán soha nem volt ekkora szükség, mint mai világunkban, ahol az összemosás, a ködösítés számít menőnek. A keresztyén ember számára naponta fontos elkérni az Úrtól a szerinte való jó felismerésének ajándékát. Egészen másképp működne ez a világ, s benne a mi hazánk, ha az Úrtól kérnének bölcsességet világi és egyházi vezetőink és minden ember. Számomra nagyon szimpatikus a szlovák keresztyének imakampánya, a „Fogadj örökbe egy politikust!". Igen nagy szükség van az imádságra, az Istentől jövő bölcsesség elkérésére vezetői szinten éppúgy, mint az egyszerű emberek körében. Egy hét múlva veszi kezdetét az ökumenikus imahét. Adja Isten, hogy ráébredjünk imádságos felelősségünkre, s naponta kérjük az Ő bölcsességét életünk minden területére! Jézus maga ígéri: „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik." /Máté evangéliuma 7,7-8/

kérj és megadatik

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész