Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Pünkösd ünnepe

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Pünkösd ünnepe
A Szentlélek Úr Istent nem véletlenül hívjuk Pártfogónak, Vigasztalónak. Nélküle nincs egyház, nincs keresztyénség, nincs hívő élet. Vele azonban csodák átélői, megtapasztalói lehetünk.
Ha a ma emberét megkérdezzük, hogy mit ünneplünk pünkösdkor, nem biztos, hogy megfelelő választ kapunk. A Szentlélek kitöltetésének és az egyház születésnapjának ünnepe a leginkább feledésbe merült nagy ünnep, ugyanakkor nem lehet kisajátítani, nem lehet ráfogni semmilyen világi tartalmat, megmaradt leginkább egyházi ünnepnek. „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak /a tanítványok/ ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel..." /Apostolok Cselekedetei 2. rész 1-4. vers/
Mielőtt Jézus felment a mennybe /áldozócsütörtök ünnepe, húsvét után 40 nappal/, megígérte a tanítványoknak, hogy nem hagyja őket magukra, elküldi a Szentlelket, és velük marad a világ végezetéig. Húsvét után 50 nappal teljesedett be ez az ígérete a mi Urunknak. A Szentlélek a Szentháromság 3. személye, aki által megvilágosodott a tanítványok értelme, és mennyei erőt, bátorságot, bölcsességet kaptak küldetésük teljesítéséhez. A Szentlélek Úr Istent nem véletlenül hívjuk Pártfogónak, Vigasztalónak. Nélküle nincs egyház, nincs keresztyénség, nincs hívő élet. Vele azonban csodák átélői, megtapasztalói lehetünk. Világossá teszi az értelmünket, helyre teszi a gondolatainkat, megszenteli a szívünket, életünket. Legyen pünkösdi imádságunkká egyik kedves ifjúsági énekünk:

Drága Szentlélek, jöjj, vigasztalónak jöjj!
Jöjj, és vidámíts meg, jöjj, és vigasztalj meg!
Drága Szentlélek, jöjj, vigasztalónak jöjj!

Drága Szentlélek, jöjj, szabadítónak jöjj!
Jöjj, és szabadíts meg, jöjj, és vigasztalj meg!
Drága Szentlélek, jöjj, szabadítónak jöjj!

Drága Szentlélek, jöjj, bátorítónak jöjj!
Jöjj, és erősíts meg, jöjj, és szabadíts meg!
Drága Szentlélek, jöjj, bátorítónak jöjj!

Drága Szentlélek, jöjj, újjáteremtőnek jöjj!
Jöjj, tüzed éleszd fel, jöjj, és erősíts meg!
Drága Szentlélek, jöjj, újjáteremtőnek jöjj!

pünkösdi rózsa

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész