Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - őszi hálaadás, újbor, reformáció

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - őszi hálaadás, újbor, reformáció
A gyümölcs mindig a növény túláradása. Ha azonban eltávolodom tőle, akkor olyan leszek, mint a szőlőtőről levágott vessző, aminek már semmi értelme önmagában. A levágott vessző nem tud kihajtani, elveszíti életképességét, elszárad.
Minden év október utolsó vasárnapja az őszi hálaadás és az újbor ünnepe. A betakarítás után megköszönjük Istennek a gyümölcsöket, a testünk és lelkünk táplálására adott javakat. Mink van, amit ne Tőle kaptunk volna? Mindenért Őt illeti a hála és dicséret. A köszönetmondás mellett pedig megvizsgáljuk, hogy a lelki életünk mennyire gyümölcsöző. Jézus azt mondja: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni." /János evangéliuma 15. rész 5. vers/ A gyümölcstermésnek tehát feltétele van, amit szemléletes példával tár elénk a mi Urunk. Ha az életem Krisztushoz kapcsolódik, szavára figyelek, akaratát követem, akkor áldások hordozója és továbbadója leszek. A gyümölcs mindig a növény túláradása. Ha azonban eltávolodom tőle, akkor olyan leszek, mint a szőlőtőről levágott vessző, aminek már semmi értelme önmagában. A levágott vessző nem tud kihajtani, elveszíti életképességét, elszárad. Ettől a lelkiállapottól akar minket megkímélni Jézus. Ahhoz, hogy éljünk és gyümölcsözzünk, tápanyagra van szükségünk. Lelkünk tápláléka Isten Igéje, a Vele és az övéivel való kapcsolat gyakorlása, az úrvacsora. Az úrvacsorai bor Krisztus értünk kiontatott vérére, a bűnbocsánat és az örök élet ajándékára emlékeztet. A Jézus Krisztussal és az Ő tanítványaival való szövetségben erősít meg. Nincs magányos keresztyénség. Isten látható és láthatatlan egyházának lehetünk élő tagjai.
Ebben a hitben erősít meg minket a reformáció emlékünnepe, amit minden év október 31-én ünnepelünk. Reformátor őseink azt hirdették, hogy térjünk vissza a Szentíráshoz, vegyük komolyan üzenetét. Egyedül hit által üdvözül az ember ingyen kegyelemből, amiért drága árat fizetett az Isten Egyszülött Fia. Ő az egyedüli út az Atyához. Mindenért a Szentháromság Istent illeti a dicsőség!

főnix - örők élet

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész